Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Sổ quỹ

Tại More(1) chọn Sổ quỹ(2):

Sổ quỹ được ghi lại theo 2 phân loại Tiền mặt và Ngân hàng, cuối cùng là Tổng quỹ để ghi chép tổng hợp lại các thu chi :

Bộ lọc(1), ghi chép tổng quan(2) của phân loại, bấm vào từng mục trong (3) để xem chi tiết từng thu chi:

 

Bấm vào dấu cộng để thêm phiếu thu/ phiếú chi:

Để thêm phiếu thu mới chọn phiếu thu :

Điền vào các trường có sẵn trong phiếu, cuối cùng bấm Tạo phiếu để lưu :

Điền vào các trường có sẵn trong phiếu, cuối cùng bấm Tạo phiếu để lưu :

Làm tương tự với phiếu chi.

HOTLINE 24/7 :090 224 3822