Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý nhân viên

Nhân viên

Thêm mới từng nhân viên

Thêm mới thông tin nhân viên : Nhân viên => Thêm mới => Nhập thông tin nhân viên

Thêm mới nhiều nhân viên qua file excel

Xuất file ra excel

Hoa hồng

KPI

Chấm công nhân viên

HOTLINE 24/7 :090 224 3822