Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý nhà cung cấp

Thêm mới

Vào NextX bán hàng => Khách hàng=> Nhà cung cấp=> thêm mới nhà cung cấp=> Nhập thông tin thêm=> Lưu

Nhập xuất

  • Import

 

  • Xuất Excel
  • Cập nhật công nợ

HOTLINE 24/7 :090 224 3822