Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý nhà cung cấp

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý nhà cung cấp

I. Thêm mới nhà cung cấp

1.1 Bằng phương pháp thủ công

Để thêm mới nhà cung cấp, trên menu của NextX bán hàng (1), bạn chọn Khách hàng (2), chọn Nhà cung cấp (3) -> kích + Thêm mới (4)

văn bản

  • Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình như sau:

  • Bạn nhập các thông tin nhà cung cấp -> kích Lưu để ghi nhận thông tin

1.2 Nhập xuất

Trong màn hình Nhập hàng, chọn Nhập xuất (1) -> Chọn Import (2)

hình ảnh

  • Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau:

  • Sau khi hoàn tất các bước sẽ xuất file

văn bản

II. Cập nhật thông tin nhà cung cấp

Để cập nhật thông tin nhà cung cấp, bạn chọn > (1) bên cạnh nhà cung cấp cần cập nhật -> kích Cập nhật (2) -> Lưu (3) để hệ thống ghi nhận thông tin.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

III. Ngừng hoạt động nhà cung cấp

Để ngừng hoạt động nhà cung cấp, bạn chọn > (1) bên cạnh nhà cung cấp cần cập nhật -> kích Ngừng hoạt động (2) -> OK (3) để xác nhận ngừng hoạt động.

hình ảnh

hình ảnh

văn bản

IV. Xóa nhà cung cấp

Để xóa nhà cung cấp, bạn chọn > (1) bên cạnh nhà cung cấp cần xóa -> kích Xóa (2) -> OK (3) để xác nhận xóa nhà cung cấp.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

  • Ngoài ra bạn có thể chọn hàng loạt nhà cung cấp để xóa

hình ảnh

hình ảnh

 

NextX – Phần mềm CRM toàn diện tổng thể All-in-One với hơn 10.000 khách hàng trên toàn quốc

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay!

HOTLINE 24/7 :090 224 3822