Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý khách hàng

Thêm mới

  • Thông tin khách hàng có thể lấy từ Lead ( khi thực hiện thao tác Tạo đơn )

  • Thêm mới thủ công

Nhập xuất

  • Import


  • Xuất Excel
  • Cập nhật công nợ

HOTLINE 24/7 :090 224 3822