Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý khách hàng

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý khách hàng

I. Thêm mới khách hàng

  • Để thêm mới khách hàng, trên menu NextX bán hàng (1) -> bạn chọn Khách hàng (2),  chọn Khách hàng (3) -> Kích +Thêm mới (4)

hình ảnh

  • Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình như sau:

hình ảnh

  • Bạn nhập các thông tin khách hàng -> kích Lưu để ghi nhận thông tin.

Lưu ý: Tên khách hàng là bắt thông tin bắt buộc, thông tin điện thoại của các khách hàng không được  trùng nhau.

  • Ngoài ra, bạn có thể thêm mới khách hàng bằng cách nhập danh sách khách hàng từ file Excel.
  • Ngoài ra, bạn có thể thêm mới khách hàng bằng cách nhập danh sách khách hàng từ file Excel.

Trên Menu Khách hàng (1) -> bạn chọn Nhập xuất (3) -> Kích Import 

hình ảnh

  • Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:

văn bản

  • Bạn nhập đầy đủ thông tin -> Kích Import để xuất file dữ liệu
  • Lưu ý: Các trường Tên khách hàng, Doanh số dự kiến là bắt buộc
  • Xuất Excel

hình ảnh

II. Cập nhật thông tin khách hàng

Để cập nhật thông tin khách hàng, bạn chọn menu Khách hàng (1) -> kích Khách hàng (2), sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng cần sửa thông tin, bạn kích vào dấu > (3) -> kích Cập nhật để cập nhật (4).

hình ảnh

văn bản

III. Ngừng hoạt động khách hàng

Để ngừng hoạt động khách hàng, bạn chọn menu Khách hàng (1), chọn Khách hàng (2) sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng cần ngừng hoạt động, bạn kích vào dấu > (3) -> kích Ngừng hoạt động (4) -> kích OK (5) để xác nhận ngừng hoạt động khách hàng.

Sau khi ngừng hoạt động khách hàng, hệ thống vẫn sẽ giữ thông tin và giao dịch của khách hàng.

hình ảnh

hình ảnh hình ảnh

IV. Xóa khách hàng

Để xóa hoạt động khách hàng, bạn chọn menu Khách hàng (1), chọn Khách hàng (2) sau đó tìm kiếm và chọn Khách hàng cần xóa, bạn kích vào dấu > (3) -> kích Xóa (4) -> kích OK (5) để xác nhận xóa khách hàng. Hệ thống sẽ xóa hoàn toàn khách hàng nhưng vẫn giữ những giao dịch lịch sử nếu có.

hình ảnh

hình ảnh

  • Ngoài ra, bạn có thể chọn hàng loạt khách hàng để xóa

văn bản

HOTLINE 24/7 :090 224 3822