Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý hàng hoá

Danh mục

Thêm mới hàng hóa

Thêm hàng hóa

 

Thêm combo – đóng gói

Nhập xuất

Nhập Excel

Nhật Excel tồn đầu kỳ

Nhập Excel giá vốn đầu kỳ

Cập nhật lại tồn

Xuất Excel

Bảng giá

Thêm mới Bảng giá

Thiết lập thông tin bảng giá

Thiết lập hàng hóa theo bảng giá

HOTLINE 24/7 :090 224 3822