Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý giao dịch

Các bước Nhập Excel

Đặt hàng

Phần đặt hàng

Thiết lập

Danh sách thẻ sẽ được thiết lập trong phần Thiết lập => Thiết lập chung => Thiết lập thẻ => Thẻ đơn đặt

Nhập xuất

Hóa đơn

Thêm mới

Thiết lập

Nhập xuất

Trả hàng

Thêm mới trả hàng

Báo giá

Hợp đồng

Đơn kính

 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822