Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý giao dịch

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý giao dịch

I. Thiết lập tính năng

Trên Menu, kích chọn hình ảnh(1) -> kích Thiết lập chung (2) -> Thiết lập thẻ (3) -> Thẻ đơn bán (4) -> Thêm thẻ mới (5) -> Điền đầy đủ thông tin và kích Lưu để hệ thống ghi nhận. 

hình ảnh

hình ảnh

II. Tính năng Đặt hàng

1. Thêm mới đơn đặt hàng bằng phương pháp thủ công

Trên Menu, kích chọn Giao dịch (1) -> Đặt hàng (2) -> kích chọn Đặt hàng (3)

hình ảnh

hình ảnh

  • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

2. Thêm mới đơn đặt hàng bằng File excel
Trên Menu, kích chọn Giao dịch (1) -> Đặt hàng (2) -> kích chọn Nhập xuất (3) -> Nhập excel (4)

hình ảnh

hình ảnh

  • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

III. Tính năng hóa đơn

Trên thanh Menu, kích chọn Giao dịch (1) -> Hóa đơn (2) -> Thêm mới (3)

hình ảnh

hình ảnh

  • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

IV. Tính năng trả hàng

Trên thanh Menu kích chọn Giao dịch (1) -> Trả hàng (2) -> + Trả hàng (3)

hình ảnh

hình ảnh

  • Màn hình sẽ hiển thị như sau

V. Tính năng Báo giá

Trên thanh Menu kích chọn Giao  dịch (1) -> Báo giá (2) -> + Thêm mới (3)

hình ảnh

HÌNH ẢNH

  • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

VI. Tính năng Hợp đồng

Trên thanh Menu kích chọn Giao dịch (1) -> Hợp đồng (2) -> + Thêm mới (3)

hình ảnh

hình ảnh

  • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

VII. Tính năng Đơn kính

 

NextX – Phần mềm CRM toàn diện tổng thể All-in-One với hơn 10.000 khách hàng trên toàn quốc

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay!

HOTLINE 24/7 :090 224 3822