Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Nhiệm vụ – Kết quả

Được hiển thị ở phần telesale

Nhiệm vụ

  • Thêm mới nhiệm vụ : Thiết lập => thiết lập chung => nhiệm vụ – kết quả => nhiệm vụ => thêm nhiệm vụ => nhập thông tin theo form => Lưu.

Kết quả

  • Thêm mới kết quả : Thiết lập => Thiết lập chung => Nhiệm vụ – kết quả => Kết quả => Thêm kết quả => Nhập thông tin theo form => Lưu

Thiết lập

  • Thiết lập kết quả : Thiết lập => Thiết lập chung => Nhiệm vụ – Kết quả => Thiết lập => Thêm kết quả => Nhập thông tin theo form => Lưu

Thiết lập thẻ

  • Thiết lập => Thiết lập chung => Thiết lập thẻ => Chọn thẻ muốn thiết lập => Thêm thẻ mới => Nhập thông tin thẻ muốn thêm => Lưu

HOTLINE 24/7 :090 224 3822