Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Nhân viên

Nhân viên

Thêm mới từng nhân viên 

Thêm mới thông tin nhân viên: Nhân viên => Thêm mới => Nhập thông tin nhân viên

Thêm mới nhiều nhân viên qua file excel

Hoa hồng 

KPI nhân viên

Chấm công nhân viên 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822