Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Marketing

Hướng dẫn sử dụng tính năng Marketing

 1. Thiết lập tính năng Automation

Để thiết lập tính năng Automation ta kích chọn Marketing (1) -> Automation (2) -> + Thêm mới (3)

hình ảnh

 • Sau khi kích chọn và nút “thêm mới” sẽ hiển thị màn như sau:

Ở đây ta sẽ nhập các trường bắt buộc như: tiêu đề và thiết lập hành động, sự kiện hoặc thời gian để hệ thống tự động gửi tin nhắn cho khách hàng/NCC, nhân viên của mình.

hình ảnh

Khi đã chọn hành động, sự kiện, thời gian để gửi tin thì tiếp đến sẽ lựa chọn hình thức gửi tin nhắn qua SMS, Zalo OA, email hoặc thông báo đến cho khách hàng/NCC hoặc nhân viên.

Nếu bạn chọn gửi qua SMS thì kích chọn vào ô SMS hệ thống sẽ hiển thị như sau:

hình ảnh

Và muốn gửi qua Email, Zalo OA, Thông báo thì thực hiện tương.
Sau khi đã chọn xong việc gửi thông qua kênh nào thì ta tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo. Ở đây ta sẽ thiết lập các tham số (1) theo ý muốn của mình. Và soạn nội dung gửi (2) như thế nào.

hình ảnh

2. Thiết lập tính năng thêm mới chiến dịch

Để thêm mới chiến dịch, kích chọn Marketing (1) -> kích Chiến dich (2) -> + Thêm mới (3).

hình ảnh

hình ảnh

 • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

hình ảnh

Sau khi điền đầy đủ thông tin nhân Lưu để hệ thống ghi nhận thông tin:

2. Thiết lập tính năng thêm mới Cơ hội

Để thêm mới tính năng Cơ hội, kích chọn Markekting (1) -> Cơ hội (2) -> + Thêm mới (3)

hình ảnh

hình ảnh

 • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

hình ảnh

Sau khi điền đầy đủ thông tin, kích Lưu để hệ thống ghi nhận thông tin.

3. SMS

3.1 Thêm mới chiến dịch SMS

Để thêm mới chiến dịch SMS, trên thanh Menu, kích chọn Marketing (1) -> SMS Marketing (2) -> + Thêm mới

hình ảnh

hình ảnh

 • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

hình ảnh

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin chiến dịch, kích Lưu để hệ thống ghi nhận thông tin.

3.2 Thiết lập kết nối với FPT, tạo Brandname để tích hợp gửi tin nhắn SMS

hình ảnh

 

hình ảnh

 • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

hình ảnh

4. Thiết lập Zalo Marketing

 • Tạo tài khoản Zalo OA, kết nối với Zalo OA
  Để tạo tài khoản Zalo OA, kích chọn Marketing (1) -> Zalo Marketing (2) -> Thêm kết nối (3).

hình ảnh

hình ảnh

5.Thiết lập Email Marketing

5.1 Thêm mới Email Marketing

 • Để thêm mới Email Marketing, trên thanh Menu kích chọn Marketing (1) -> Email Marketing (2) -> + Thêm mới (3)

hình ảnh

hình ảnh

 • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

hình ảnh

Sau khi điền đầy đủ thông tin, kích chọn Lưu để hệ thống ghi nhận thông tin.

5.2 Xóa Email Marketing

Chọn Email cần xóa, kích chọn > (1) bên cạnh -> Xóa (2) -> kích OK để xác nhận xóa email.

hình ảnh

hình ảnh

6. Thiết lập Facebook Marketing (Khi bạn là người quản trị Fanpage)

7.Thiết lập thêm mới Web Form

 • Khi thêm mới Web Form có thể kết nối với chiến dịch để chia Lead tự động
 • Để thêm mới Web Form, kích chọn Marketing (1) -> Web Form (2) -> + Thêm mới (3).

hình ảnh

hình ảnh

 • Màn hình sẽ hiển thị như sau:

hình ảnh

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin, kích chọn Gửi để thêm mới WEb Form.

8. Xem nhanh chiến dịch

NextX – Phần mềm CRM toàn diện tổng thể All-in-One với hơn 10.000 khách hàng trên toàn quốc

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay!

HOTLINE 24/7 :090 224 3822