Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Kiểm kho

Tại More, tìm mục Hàng hoá(1), sau đó chọn Kiểm kho(2):

Thêm phiếu kiểm kho :

Bấm biểu tượng dấu cộng(1) tại màn hình danh sách kiểm kho

Tiếp theo chọn kho (2) à chọn hàng kiểm(3) bằng thanh công cụ tìm kiếm hoặc quét mã vạch, bấm vào biểu tượng i(4) để kiểm tra thông tin phiếu kiểm và viết ghi chú (nếu bạn viết ghi chú, hãy bấm lưu ở góc trên cùng bên phải của màn hình thiết bị).

Chọn số lượng hàng hoá(5) à chọn ghi đè (6) số liệu vừa nhập ở bước (5) sẽ thay thế số liệu cũ, chọn cộng thêm (7) số liệu vừa nhập ở bước (5) sẽ cộng vào số liệu trước đó

Xoá sản phẩm kiểm kho bằng cách trượt sang trái hoặc phải.

Chọn  lưu tạm(8) nếu hàng hoá chưa được kiểm, phiếu sẽ được ghi chú là phiếu tạm/xuất một phần; bấm hoàn thành (9) nếu hàng hoá đã được kiểm tra kĩ, phiếu sẽ được ghi chú là đã cân bằng kho và không thể chỉnh sửa lại để tránh sai sót, bạn chỉ có thể thao tác xoá phiếu và thực hiện lại.

Chỉnh sửa phiếu kiểm kho:

Tại danh sách kiểm kho, bạn có thể kiểm tra lại các phiếu kiểm kho, chỉnh sửa các phiếu tạm về trạng thái đã cân bằng kho:

1. Nếu chọn phiếu đã hoàn thành (ghi chú là đã cân bằng kho) (1):

Chọn sản phẩm trong phiếu kiểm kho(2) và chỉnh sửa thông tin cần thiết.

Bấm biểu tượng dấu 3 chấm (3), và thực hiện 1 trong 3 thao tác(4). Có thể bỏ qua bước (3) và (4) nếu chưa dùng tới.

2.Nếu chọn phiếu tạm(ghi chú là xuất 1 phần)(1):

Bấm biểu tượng hình cây bút(2) à chỉnh sửa phiếu bằng cách bấm vào tên hàng cần kiểm (4) hoặc thêm sản phẩm vào phiếu kiểm (5)  à cuối cùng bấm lưu tạm/hoàn thành(6) :

Từ bước (1) chọn phiếu tạm cần chỉnh sửa như ở trên à chọn tên hàng kiểm mà bạn cần chỉnh sửa(2)

Chọn biểu tượng cây bút (3) à kiểm tra từng mục và thực hiện sửa các mục cần thiết(4) à cuối cùng nhớ bấm lưu(5) :

Sửa thẻ kho :

Từ bước chọn tên hàng kiểm mà bạn cần chỉnh sửa như bước (2) ở trên à  chọn thẻ kho(3) à chọn một mã muốn xem trong danh sách (4) :

Chọn dấu ba chấm góc trên cùng bên phải để In/Xử lý đơn hàng/ Huỷ phiếu :

Các thao tác có thể thực hiện với mã kho : sửa sản phẩm(5) chọn sản phẩm cần sửa thông tin trong kho, sửa trạng thái duyệt đơn(6), sửa trạng thái giao hàng(7), xem lịch sử thanh toán ở dưới đây:

NextX – Phần mềm CRM toàn diện tổng thể All-in-One với hơn 10.000 khách hàng trên toàn quốc

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay!

HOTLINE 24/7 :090 224 3822