Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Khách hàng Lead

LEAD

Thao tác khi tích chọn 1 hoặc nhiều Lead

Thêm vào chiến dịch

Gán NV phụ trách

Cập nhật trạng thái

Cập nhật nhóm Lead

Cập nhật nguồn Lead

Gửi tin nhắn Zalo

Gửi tin nhắn SMS

Gửi tin nhắn Email

Xuất Excel

Xóa Lead đã chọn

Thêm mới Lead

  • Khi muốn thêm mới 1 Lead bằng tay :  Lead => Thêm mới => Nhập thông tin Lead cần thêm => Lưu

Thiết lập

Danh sách thẻ ( là phần Thiết lập thẻ trong Thiết lập => Thiết lập chung )

Gửi tin

  • Khi tích hợp với Zalo, SMS, Email có thể gửi thông báo (tin nhắn ) cho Lead
  • Form gửi thông báo ( tin nhắn ) qua Zalo

  • Form gửi thông báo (tin nhắn) qua SMS

  • Form gửi thông báo ( tin nhắn ) qua Email

Import

Xuất Excel
Chuyển NV phụ trách
  • Khi bạn muốn chuyển Lead từ người phụ trách A sang người phụ trách B
Kiểm tra SDT

HOTLINE 24/7 :090 224 3822