Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Giao dịch

Đặt hàng

Giao dịch đặt hàng

Khi nhấn Đặt hàng sẽ hiện ra 1 form để điền thông tin đơn đặt hàng => Chọn hàng hóa muốn đặt => Chọn tên khách hàng => Chọn đơn đặt => Lưu

Thiết lập 

Danh sách thẻ sẽ được thiết lập trong phần Thiết lập => Thiết lập chung => Thiết lập thẻ => Thẻ đơn đặt

 

 

  • Nhập Excel 
  • Xuất file tổng quan
  • Xuất file danh sách chi tiết

Hóa đơn 

Thêm mới

Thiết lập

Nhập xuất

Trả hàng

Nhập hàng

Trả hàng nhập

 

Đặt hàng nhập 

Chuyển kho 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822