Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

CSKH & Tổng đài

1.Thiết lập lịch CSKH tự động:

Để thiết lịch CSKH tự động chọn CSKH => Thiết lập CSKH =>Lịch CSKH => Chọn Chi tiết các trường hợp muốn tao lịch

Sau đó chọn Thêm mới è Điền các thông tin lịch CSKH => Lưu lại

2. Quản lý lịch chăm sóc khách hàng:

Để xem quản lý lịch CSKH chọn CSKH => Lịch CSKH.

-Có xem công việc dưới danh sách, Biểu đồ Kanban, Gantt…

-Cung cấp săn các bộ lọc chi tiết

-Có thể chi tiết công việc

3.Cách cấu hình tổng đài:

Để cấu hình tổng đài chọn CSKH => Thiết lập CSKH => Tổng đài è Điền các thông tin cấu hình => Cập nhật để lưu lại

4. Lịch sử cuộc gọi tổng đài:

Để xem lại lịch sử các cuộc gọi qua tổng đài chọn Tổng đài. Phần mềm cung cấp sẵn các bộ lọc thông minh, có xuất báo cáo excel hoặc nghe lại ghi âm cuộc gọi.

5.Quản lý Telesales:

6.Thiết lập kịch bản Telesale:

Để thiết lập kịch bản Telesale chọn CSKH => Thiết lập CSKH => Kịch bản Telesale

7.Book dịch vụ cho khách hàng;

Để vào book lịch dịch vụ chọn CSKH => Book dịch vụ => Chọn khung giờ và nhân viên phụ trách

Sau đó điền thông tin khách hàng và dich vụ => Lưu lại

HOTLINE 24/7 :090 224 3822