Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Chuyển kho

Tại Trang chủ hoặc mục More chọn Giao dịch(1), tiếp theo chọn chuyển kho(2) :

 

Tại đây tiến hành chỉnh sửa phiếu, xem danh sách phiếu chuyển kho, thực hiện tìm kiếm. Thêm mới phiếu(3):

Bước đầu chọn kho nguồn, kho đích(1), tiếp sau mới chọn hàng chuyển(2), bấm biểu tượng (3) để tạo mã phiếu, chọn người vận chuyển, ngày chuyển, ghi chú:

Cuối cùng bấm lưu tạm nếu nội dung trong phiếu chưa được thực hiện(1), hoặc hoàn thành(2) nếu công việc trong phiếu đã thực hiện xong:

HOTLINE 24/7 :090 224 3822