Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo

Tại More(1)

1.Mục đầu tiên trong phần Báo cáo là Tổng quan :
 

 

Chọn (1) để điều chỉnh bộ Lọc báo cáo, thời gian, chi nhánh.

Chọn (2) để xem chi tiết Doanh thu.

Chọn (3) tên chi nhánh để tải lại biểu đồ và dữ liệu.

Chọn (4) để xem doanh thu, doanh thu thuần, giá trị tông kho của chi nhánh.

Lướt xuống cuối để xem thống kê các sản phẩm bán chạy nhất theo doanh thu, theo số lượng và lựa chọn số lượng hiển thị.

 2. Mục 2 trong Báo cáo là thống kê cuối ngày :

Sử dụng bộ lọc để lọc báo cáo thống kê cuối ngày:

Các mục là tổng quát Tổng kết thu chi, Phương thức thanh toán, Tổng kết bán hàng trong ngày, bấm vào từng mục có dấu mũi tên để xem chi tiết của thống kê tổng quát đó :

3.Bán hàng:

Tại báo cáo Bán hàng , sử dụng bộ lọc(1) để xem được kết quả nhanh nhất.

Tại mục bán hàng của chức năng báo cáo có thể xem báo cáo bán hàng theo thời gian(2):

 

Xem doanh thu theo chi nhánh:

Xem lợi nhuận:

Danh sách nhân viên bán hàng tốt nhất :

4.Báo cáo Hàng hoá :

Bấm vào biểu tượng được khoanh bên dưới để xem theo phân loại :

Bấm vào biểu tượng được khoanh bên dưới để xem theo phân loại :

Báo cáo sắp xếp theo phân loại được tính toán để hiển thị kết quả tổng quát, bấm vào biểu tượng được khoanh bên dưới để xem chi tiết:

5.Báo cáo Tỷ lệ chuyển đổi :

Chọn nhân viên để xem báo cáo theo từng nhân viên:

6.Báo cáo Kênh bán hàng :

Sử dụng bộ lọc(1) chọn người bán và kênh bán (2) sau đó bấm áp dụng để xem báo cáo kênh bán hàng:

HOTLINE 24/7 :090 224 3822