Bật mí cho bạn 7 cách cải thiện hệ số ROS hiệu quả mà bạn cần biết

Hệ số ROS (Return on Sales) là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất mà các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng để đo lường khả năng tạo lợi nhuận từ doanh số bán hàng hoặc doanh thu. ROS thể hiện tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận ròng so với tổng doanh thu thuần, và nó có tầm quan trọng quan trọng trong việc xác định hiệu suất tài chính và sức kháng của một tổ chức trong thị trường cạnh tranh. Bài viết NextX – Phần mềm chăm sóc khách hàng sẽ giới thiệu về hệ số ROS, giải thích tại sao nó quan trọng và cung cấp một số chiến lược và gợi ý về cách cải thiện hiệu suất tài chính và tối ưu hóa ROS của doanh nghiệp.

Hệ số ROS là gì?

ban-hang

Xem thêm: OKR- Xu thế quả trị đột phát mới

Hệ số ROS (Return on Sales) là một chỉ số tài chính được sử dụng để đo lường mức lợi nhuận mà một doanh nghiệp hoặc tổ chức đạt được từ doanh số bán hàng. Nó cho biết tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, vv.) và doanh số bán hàng hoặc doanh thu. Hệ số ROS thường được thể hiện dưới dạng phần trăm hoặc tỷ lệ.

Hệ số ROS có thể thể hiện khả năng của một tổ chức trong việc tạo ra lợi nhuận từ doanh số bán hàng của họ. Một hệ số ROS cao thường cho thấy tổ chức có khả năng tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả từ doanh số bán hàng của họ. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng hệ số ROS cần được xem xét trong ngữ cảnh của ngành công nghiệp cụ thể và so sánh với các đối thủ cạnh tranh để có một cái nhìn toàn diện về hiệu suất tài chính của tổ chức.

Cách tính hệ số ROS

ban-hang

Xem thêm: Để thấu hiểu vì mục tiêu chung – Tập đoàn Hưng Thịnh tham gia khóa đào tạo về OKR

ROS (%) = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần) x 100

Trong công thức này:

Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận ròng sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm cả thuế thu nhập.

Doanh thu thuần là tổng doanh thu mà tổ chức hoặc doanh nghiệp kiếm được từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi trừ đi bất kỳ loại thuế nào hoặc khoản chi phí khác.

Kết quả của công thức này sẽ cho biết tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận sau thuế so với doanh thu thuần và thể hiện khả năng của tổ chức trong việc tạo ra lợi nhuận từ doanh thu của họ.

Ví dụ cụ  thể

Dựa trên thông tin trong báo cáo tài chính của công ty ABC, có các con số sau:

Lợi nhuận sau thuế (Net Profit after Tax): 100.000 đô la.

Doanh thu thuần (Net Sales Revenue): 1.000.000 đô la.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng công thức ROS để tính hệ số:

ROS (%) = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần) x 100 ROS (%) = (100,000 / 1,000,000) x 100 ROS (%) = (0.1) x 100 ROS (%) = 10%

Vậy trong ví dụ này, hệ số ROS của công ty ABC cho năm 2022 là 10%. Điều này có nghĩa rằng công ty đã tạo ra lợi nhuận 10% từ tổng doanh thu thuần của họ trong năm 2022.

Ý nghĩa hệ số ROS

ban-hang

Xem thêm: Biti’s Hunter và chiến dịch Marketing “Đi để trở về”

Hệ số ROS (Return on Sales) là một chỉ số tài chính quan trọng. Và ý nghĩa chính của nó là đo lường khả năng của một tổ chức. Hoặc doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận từ doanh số bán hàng hoặc doanh thu. Nó thể hiện mức lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, thuế, và các khoản chi phí khác) so với doanh số bán hàng hoặc doanh thu mà tổ chức hoặc doanh nghiệp đạt được.

Ý nghĩa của ROS bao gồm:

Đo lường hiệu suất tài chính:

ROS cho biết mức lợi nhuận mà một tổ chức. Hoặc doanh nghiệp có thể tạo ra từ mức doanh số bán hàng hoặc doanh thu của họ. Điều này giúp đánh giá khả năng tài chính. Và hiệu suất của tổ chức trong việc quản lý chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận.

So sánh với ngành:

ROS cho phép bạn so sánh hiệu suất tài chính của tổ chức với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Nó giúp xác định liệu tổ chức có thể cạnh tranh một cách hiệu quả hay không.

Theo dõi thay đổi theo thời gian:

ROS cũng có thể được sử dụng để theo dõi sự thay đổi của hiệu suất tài chính theo thời gian. Nó cho phép bạn biết được liệu tổ chức đang cải thiện hay giảm sút hiệu suất tài chính qua các kỳ kế toán.

Phân biệt ROS và ROI

Return on Sales Ratio (ROS):

ROS đo lường khả năng của một tổ chức trong việc tạo ra lợi nhuận từ doanh số bán hàng hoặc doanh thu.

Công thức ROS: ROS (%) = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần) x 100.

ROS thể hiện lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí) so với doanh thu.

ROS là một chỉ số tập trung vào lợi nhuận trên doanh thu. Không liên quan trực tiếp đến đầu tư tài sản.

Return on Investment (ROI):

ROI đo lường khả năng của một tổ chức. Hoặc doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận từ đầu tư tài sản hoặc vốn.

Công thức ROI: ROI (%) = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản hoặc Vốn đầu tư) x 100.

ROI thể hiện lợi nhuận ròng so với tổng tài sản hoặc vốn đầu tư.

ROI liên quan trực tiếp đến cách tổ chức sử dụng tài sản. Hoặc vốn để tạo ra lợi nhuận và đo lường lợi ích từ đầu tư tài chính.

ROS tập trung vào hiệu suất tạo lợi nhuận từ doanh thu. Trong khi ROI tập trung vào hiệu suất tạo lợi nhuận từ tài sản hoặc vốn đầu tư. Mỗi chỉ số cung cấp thông tin quan trọng về hiệu suất tài chính của một tổ chức. Nhưng chúng đo lường các khía cạnh khác nhau và thường được sử dụng cho mục đích khác nhau.

Cách đánh giá hệ số ROS 

chi-so-ros

Xem thêm: TOP 5 Tựa Sách Chăm Sóc Khách Hàng Bán Chạy Nhất

Với chỉ số ROS dương:

ROS dương thường được coi là một dấu hiệu tích cực. Vì nó cho thấy tổ chức hoặc doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận từ doanh số bán hàng hoặc doanh thu của họ.

Đánh giá ROS dương cần phải xem xét ngữ cảnh ngành. Cụ thể và so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Nếu ROS của bạn cao hơn so với ngành hoặc so với các đối thủ. Điều này có thể là một dấu hiệu của hiệu suất tài chính tốt.

Với chỉ số ROS âm:

ROS âm cho thấy rằng tổ chức hoặc doanh nghiệp không đạt được lợi nhuận từ doanh số bán hàng hoặc doanh thu và thậm chí có thể mất tiền.

ROS âm thường là một tín hiệu đáng lo ngại và cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Nó có thể chỉ ra rằng tổ chức đang gặp khó khăn tài chính hoặc đang thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp ROS âm, cần xem xét và phân tích nguyên nhân gây ra lỗ. Xem xem có cách nào để cải thiện hiệu suất tài chính, giảm chi phí hoặc tăng doanh thu.

Mối quan hệ giữa ROS – ROE – ROA

ROS (Return on Sales), ROE (Return on Equity), và ROA (Return on Assets) đều là các chỉ số tài chính quan trọng sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nhưng mỗi chỉ số tập trung vào một khía cạnh khác nhau của hiệu suất. Dưới đây là mối quan hệ giữa chúng:

ROS (Return on Sales)

ROS đo lường khả năng của tổ chức trong việc tạo ra lợi nhuận từ doanh số bán hàng hoặc doanh thu.

ROS = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần) x 100.

ROS tập trung vào lợi nhuận trên doanh thu.

ROE (Return on Equity)

ROE đo lường khả năng của tổ chức trong việc tạo ra lợi nhuận cho cổ đông dựa trên vốn góp của họ.

ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) x 100.

ROE tập trung vào lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

ROA (Return on Assets)

ROA đo lường khả năng của tổ chức trong việc tạo ra lợi nhuận dựa trên tài sản mà họ sở hữu hoặc quản lý.

ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) x 100.

ROA tập trung vào lợi nhuận trên tài sản.

Mối quan hệ giữa chúng là như sau:

ROS ảnh hưởng đến ROE và ROA bằng cách cung cấp một phần của dữ liệu lợi nhuận (lợi nhuận sau thuế) trong các công thức của ROE và ROA. ROS tạo nền tảng cho hiệu suất tài chính tổng thể.

ROE và ROA còn phụ thuộc vào cách tổ chức quản lý vốn và tài sản của họ. ROE liên quan trực tiếp đến lợi nhuận dựa trên vốn chủ sở hữu, trong khi ROA liên quan đến lợi nhuận dựa trên tài sản toàn bộ của tổ chức. ROA có thể được cải thiện bằng cách quản lý tài sản một cách hiệu quả.

Chỉ số ROS bao nhiêu là tốt?

chi-so-ros

Xem thêm: Top 6 các phần mềm gym quản lý phòng tập tốt nhất tại Việt Nam

Mức độ tốt của chỉ số ROS (Return on Sales) không phụ thuộc vào một con số cố định mà có thể thay đổi theo từng ngành và ngữ cảnh cụ thể. Tuy nhiên, khi đánh giá ROS độc lập, có một số hướng dẫn tổng quan có thể được sử dụng:

ROS < 0 (âm):

Đây là tình huống khi công ty hoặc tổ chức ghi nhận lỗ. Hoặc không đạt được lợi nhuận từ doanh số bán hàng hoặc doanh thu. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần xem xét kỹ nguyên nhân gây ra lỗ. Và phải điều chỉnh chiến lược để cải thiện sản phẩm, dịch vụ hoặc quản lý tài chính.

0 < ROS < 10%:

Đây là mức ROS trong khoảng trung bình và cho thấy công ty vẫn có lãi sau khi trừ đi các khoản chi phí. Mức này có thể được coi là tích cực. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào ngành và mục tiêu cụ thể của tổ chức.

ROS > 10%:

Mức ROS này có thể được coi là khá tốt. Và cho thấy công ty đang hoạt động một cách hiệu quả. Và có khả năng tạo ra lợi nhuận từ doanh số bán hàng hoặc doanh thu. Tuy nhiên, mức độ tốt hay xấu của nó cũng phụ thuộc vào ngành công nghiệp cụ thể và các ngữ cảnh tài chính khác.

Mức ROS tốt hoặc xấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bao gồm ngành và quy mô của doanh nghiệp. Để có cái nhìn toàn cảnh và đánh giá chính xác.

Cách cải thiện chỉ số ROS hiệu quả nhất

chi-so-ros

Xem thêm: 9 bước lập kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp nhất cho startup

Tối ưu hóa quản lý chi phí

Kiểm tra và tối ưu hóa mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh để giảm thiểu chi phí sản xuất, quản lý, tiếp thị, vận chuyển, và các chi phí khác.

Xem xét việc sử dụng công nghệ và quy trình mới để làm cho việc sản xuất và quản lý chi phí hiệu quả hơn.

Tăng giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ

Cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng.

Diversify sản phẩm hoặc dịch vụ để mở rộng cơ hội bán hàng và tăng doanh số bán hàng.

Tăng giá bán hàng

Xem xét khả năng tăng giá bán hàng mà không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thực hiện chiến lược giá bán hàng phù hợp với giá trị và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tăng doanh số bán hàng

Phát triển chiến dịch tiếp thị hiệu quả để tăng doanh số bán hàng.

Tìm cách mở rộng thị trường hoặc thúc đẩy mua sắm của khách hàng hiện có.

Điều chỉnh cơ cấu vốn

Tối ưu hóa cơ cấu vốn bằng cách giảm nợ, tối ưu hóa quản lý tồn kho, và quản lý tài sản dự phòng.

Xem xét việc tăng vốn đầu tư vào các lĩnh vực có khả năng sinh lợi nhuận cao hơn.

Nắm bắt dữ liệu tài chính

Theo dõi kỹ thuật và chỉ số tài chính để xem xét hiệu suất ROS theo thời gian và xác định những cơ hội cải thiện.

Đánh giá và đối chiếu ROS với các tiêu chuẩn trong ngành hoặc đối thủ cạnh tranh.

Đào tạo và phát triển nhân sự

Đảm bảo nhân sự được đào tạo. Và phát triển để tối ưu hóa quá trình sản xuất và quản lý.

Xây dựng một đội ngũ đủ chất lượng. Và hiệu quả để đảm bảo tiến bộ và tăng cường hiệu suất.

Cải thiện chỉ số ROS đòi hỏi sự quản lý tổng thể và đầu tư trong việc tối ưu hóa quá trình kinh doanh. Điều quan trọng là đánh giá và điều chỉnh chiến lược tài chính. à kế hoạch kinh doanh để đảm bảo sự tăng trưởng và tăng cường hiệu suất tài chính.

Kết luận

Trong cuộc đua kinh doanh ngày nay, ROS là một chỉ số quyết định sự thành bại của một tổ chức. Việc thực hiện các chiến lược để cải thiện ROS không chỉ giúp tạo ra lợi nhuận lớn hơn mà còn giúp doanh nghiệp đảm bảo sự phát triển và ổn định trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Đừng quên ghé thăm trang tin NextX để biết thêm nhiều kiến thức thú vị nhé.

Có thể bạn quan tâm: Top 5 phần mềm quản lý trang trại và nông trại tốt nhất trên thị trường

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM