Tất tần tật những điều về hạch toán kế toán mà bạn chưa biết ?

Hạch toán là nền tảng để tạo ra thông tin tài chính, minh bạch và tin cậy, giúp quản lý tổ chức và các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính và ra quyết định quan trọng. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này cũng như cách thực hiện hạch toán đơn giản và chính xác. Trong bài viết này, cùng NextXPhần mềm CRM cho doanh nghiệp tìm hiểu kỹ hơn về hạch toán là gì? Và tất tần tật những điều bạn cần biết về hạch toán kế toán này nhé.

hach-toan-la-gi

Xem thêm: Rút ra bài học từ bài toán phụ trong khởi nghiệp

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Hạch toán là gì?

Hạch toán (Accounting) là quá trình ghi chép, phân loại, kiểm tra, và báo cáo các giao dịch tài chính của một tổ chức, cá nhân hoặc các thực thể kinh doanh khác. Mục tiêu của hạch toán là theo dõi, kiểm soát, và báo cáo về tài sản, nợ, thu nhập và chi phí. Nhằm cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy để hỗ trợ quản lý kinh doanh. Đưa ra quyết định và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến tài chính.

Hạch toán thường bao gồm các bước cơ bản sau:

Ghi chép: Ghi chép tất cả các giao dịch tài chính vào hệ thống kế toán. Bao gồm việc ghi nhận các khoản thu, chi, nợ, và có.

Quan sát: Hoạt động này được thực hiện với mục đích định hướng. Phản ánh sự tồn tại của đối tượng cần thu thập.

Đo lường: Mục đích của hoạt động này là đo lường các chi phí trong sản xuất. Và của cải vật chất đã sản xuất ra bằng đơn vị đo thích hợp.

Hạch toán: Các phép toán sẽ được sử dụng trong hoạt động này nhằm nhận biết mức độ thực hiện. Và hiệu quả của quá trình kinh tế.

Các kiểu hạch toán

Hạch toán bao gồm 3 loại chính trong đó bao gồm: Hạch toán nghiệp vụ; Hạch toán thống kê, Hạch toán kế toán hay còn được gọi là kế toán.

– Hạch toán nghiệp vụ: tập trung vào việc ghi chép, phân loại và quản lý các giao dịch tài chính hàng ngày trong quá trình hoạt động hàng ngày của một tổ chức. Loại hạch toán này thường áp dụng cho việc quản lý. à kiểm soát tài chính trong bối cảnh kinh doanh hàng ngày của tổ chức.

– Hạch toán thống kê: Nhiệm vụ của loại hình hạch toán này là nghiên cứu về mặt lượng của các hiện tượng kinh tế xã hội trong một điều kiện thời gian và địa điểm xác định. Qua đó rút ra bản chất và quy luật của các hiện tượng kinh tế, xã hội.

– Hạch toán kế toán: là quá trình quản lý và ghi chép tất cả các giao dịch tài chính của một tổ chức, cá nhân hoặc thực thể kinh doanh để theo dõi và kiểm soát tình hình tài chính, đảm bảo tính chính xác và minh bạch, và cung cấp thông tin tài chính quan trọng cho quản lý và bên ngoài tổ chức. Đây là loại hình hạch toán phổ biến nhất

Hạch toán kế toán là gì?

ke-toan

Xem thêm: 7 loại bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam với các câu hỏi thường gặp khi mua

Hạch toán kế toán hay còn được gọi là kế toán. Loại hình hạch toán này phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế – tài chính của một tổ chức cụ thể. Loại hạch toán này  giúp con người thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về tài sản nhằm kiểm tra tất cả tài sản, cũng như các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức cụ thể.

Hạch toán kế toán được phân loại dựa trên tiêu chí nào ?

Mức độ và tính chất thông tin

Hạch toán kế toán khi phân loại theo mức độ và tính chất thông tin được chia thành hai loại, bao gồm: Kế toán tổng hợp và Kế toán chi tiết.

Kế toán tổng hợp: là một phần quan trọng của hệ thống kế toán trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó tập trung vào việc thu thập, tổng hợp và báo cáo thông tin tài chính cụ thể. Về tổng quan hoạt động tài chính của tổ chức.

Kế toán chi tiết: là các hoạt động tài chính cụ thể mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp thực hiện. Chẳng hạn như mua sắm, bán hàng, trả lương, vay mượn, thuê đất, và các giao dịch tài chính khác.

Cách thức thông tin được thu thập

Dựa vào thông tin thu thập, hạch toán kế toán được chia thành hai dạng chính bao gồm kế toán đơn và kế toán kép.

Kế toán đơn:  Ở dạng kế toán này, các thông tin được thu thập một cách độc lập và riêng biệt về nghiệp vụ kinh tế tài chính. Thường được áp dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận. Hoặc cá nhân để quản lý tài chính của họ. Kế toán đơn không yêu cầu việc sử dụng các phương pháp phức tạp hoặc sổ cái chi tiết. Và thường thực hiện bằng cách ghi chép các giao dịch tài chính cơ bản.

Kế toán kép:  là một hình thức kế toán phổ biến được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp. Và tổ chức để ghi chép và theo dõi các giao dịch tài chính. Các thông tin được thu thập đúng nội dung, và sự vận động biện chứng giữa các đối tượng kế toán về các nghiệp cụ kế toán tài chính.

thu-thap

Xem thêm: Top 5 công việc của một nhân viên bán hàng cần mà bạn chưa biết

Phạm vi thông tin kế toán được cung cấp

Khi phân chia hạch toán kế toán theo phạm vi thông tin cung cấp, có thể chia kế toán thành hai dạng chính:

Kế toán quản trị: là một nhánh của kế toán tập trung vào việc thu thập, phân tích và báo cáo thông tin tài chính và phi tài chính để hỗ trợ quản lý tổ chức trong việc ra quyết định chiến lược, quản lý hiệu suất và tối ưu hóa tài chính. Tiền tệ, hiện vật, lao động là các thước đo thường được sử dụng trong kế toán quản trị.

Kế toán tài chính: khác với kế toán quản trị, đối tượng sử dụng thông tin kế toán cung cấp là các đơn vị bên ngoài doanh nghiệp. Thông thường tiền tệ được dùng làm thước đo cho loại hình kế toán này. Tập trung vào việc thu thập, ghi chép, tổng hợp và báo cáo thông tin tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp theo các nguyên tắc kế toán quốc tế hoặc quốc gia. Mục tiêu chính của kế toán tài chính là cung cấp thông tin chính xác và minh bạch về tình hình tài chính của tổ chức. Để phục vụ các bên liên quan bên ngoài. Như cổ đông, ngân hàng, cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Mục đích và đặc điểm của đơn vị kế toán

Dựa vào mục đích và đặc điểm của đơn vị kế toán có thể chia hạch toán kế toán thành hai dạng chính bao gồm:

Kế toán công: Loại hình hạch toán này thường được hoạt động tại các tổ chức phi lợi nhuận. Là một lĩnh vực riêng biệt trong lĩnh vực kế toán. Tập trung vào việc thu thập, ghi chép và báo cáo thông tin tài chính của các tổ chức. Và đơn vị trong khu vực công. Chẳng hạn như chính phủ địa phương, chính phủ trung ương, cơ quan quản lý. Và các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực công.

Kế toán doanh nghiệp: loại hình hạch toán phổ biến tại các doanh nghiệp thương mại. Mục tiêu chính của kế toán doanh nghiệp là cung cấp thông tin chính xác về tài chính và hiệu suất kinh doanh của công ty. Để phục vụ quản lý nội bộ, cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, và các bên liên quan khác.

Ý nghĩa của hạch toán kế toán

y-nghia

Xem thêm: Trong phần mềm CRM tốt nhất cần có những loại dữ liệu nào?

Tạo sự minh bạch

Hạch toán kế toán là quá trình ghi chép chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính. Nó tạo ra một dấu vết tài chính rõ ràng và minh bạch. Cho phép bất kỳ ai cần truy cập thông tin tài chính của tổ chức có thể làm điều đó.

Cung cấp thông tin quản lý

Cung cấp cho quản lý thông tin về hiệu suất tài chính của tổ chức. Dựa trên thông tin này, quản lý có thể đưa ra quyết định về việc làm cải thiện hiệu suất, đầu tư, tiết giảm chi phí. Và phát triển chiến lược kinh doanh.

Đảm bảo tuân thủ pháp lý

Giúp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định kế toán và pháp lý. Điều này bao gồm việc thực hiện các tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc quốc gia và báo cáo thuế đúng cách.

Hỗ trợ quản lý nguồn lực

Giúp quản lý theo dõi việc sử dụng nguồn lực và tiền bạc. Nó cho phép họ biết nơi nào tiền đang được chi tiêu. Nơi nào cần tiết giảm chi phí và làm thế nào để quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Tạo ra báo cáo tài chính

Là bước đầu tiên trong việc tạo ra các báo cáo tài chính. Bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ hại, bảng cân đối kế toán, và báo cáo dòng tiền. Các báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của tổ chức.

Hỗ trợ kiểm toán

Là quá trình cơ bản để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính. Kiểm toán viên sẽ dựa vào thông tin hạch toán để đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính.

Giúp đưa ra quyết định kinh doanh

Cung cấp dữ liệu và thông tin quan trọng để giúp quản lý. Và các bên liên quan đưa ra quyết định kinh doanh quan trọng. Chẳng hạn như đầu tư, mở rộng, tiết giảm chi phí và quản lý nguồn lực.

Kết luận

Hạch toán là trái tim của hệ thống kế toán, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thông tin tài chính chính xác và tin cậy. Nó giúp minh bạch và hỗ trợ quyết định quản lý, đảm bảo tuân thủ pháp lý, và đóng góp vào sự thành công của tổ chức. Nếu thấy bài viết này hữu ích, đừng quên theo dõi trang tin NextX và nhấn chia sẻ tới những người khác nhé.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM