3 loại hình đầu tư công bền vững nhà đầu tư chắc chắn cần nắm rõ

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững của các nước trên thế giới. Đầu tư hiệu quả có thể giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, từ đó thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do tốc độ tăng trưởng kinh tế nên hoạt động đầu tư cũng diễn ra mạnh mẽ và rất đa dạng hiện nay. Hình thức này vẫn chịu trách nhiệm chính cho sự phát triển của một quốc gia. Vậy đầu tư công là gì? Hình thức đầu tư này được thực hiện như thế nào? Câu trả lời sẽ được NextXPhần mềm quản lý bán hàng siêu thị giải đáp trong bài viết đây.

Đầu tư công là gì?  

Pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về đầu tư thông qua Luật năm 2019 và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể, theo Điều 4, Khoản 15  Luật Đầu tư công 2019, về mặt khái niệm quy định như sau: ” 

Các hoạt động trong bối cảnh bao gồm: Xác định, đánh giá và xác định chính sách đầu tư. Xây dựng, đánh giá và quyết định các chương trình, dự án đầu tư công. Nghiệm thu dự án đầu tư, bàn giao chương trình và quyết toán. Theo dõi, đánh giá, rà soát, thanh tra các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư.

Đối tượng đầu tư công 

đối tượng đầu tư công

Xem thêm: 5 chức năng của thị trường tài chính trong nền kinh tế Việt Nam

Mục tiêu đầu tư được hiểu là các lĩnh vực cụ thể mà pháp luật bắt buộc nhà nước phải thực hiện chính sách đầu tư. Theo Điều 5 Luật Đầu tư công 2019, bao gồm: 

 1. Đầu tư các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Để các dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội xem xét, quyết định. Nhất thiết phải phân chia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án độc lập. Các dự án nhóm do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; quyết định theo thẩm quyền. Việc tách các dự án độc lập diễn ra khi phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án lớn quốc gia và các dự án nhóm A. 
 2. Đầu tư hỗ trợ hoạt động của các cơ quan nhà nước; các khu vực dịch vụ công, các tổ chức chính trị,  chính trị – xã hội.  
 3. Đầu tư và hỗ trợ các hoạt động đầu tư nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng và phúc lợi xã hội.  
 4. Đầu tư nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư.  
 5. Đầu tư phục vụ cho việc thẩm định,công bố, điều chỉnh quy hoạch, quyết định; hoặc phê duyệt cho phù hợp với quy định về quy hoạch.  
 6. Bồi thường lãi suất vay ưu đãi và phí hành chính. Cung cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính trị và quỹ tài chính quốc gia ngoài ngân sách. Khuyến khích đầu tư vào các vấn đề chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đầu tư vào các đối tượng quy định tại Điều này. ” 

Nhà nước thực hiện hoạt động đầu tư bảo đảm nguyên tắc; nội dung quản lý đầu tư công của Nhà nước. Và phù hợp với mục tiêu đầu tư công do pháp luật quy định.

Các loại đầu tư công hiện nay

loại hình đầu tư công

Xem thêm: 6 nguyên tắc vàng đầu tư tài chính cá nhân khiến “tiền đẻ ra tiền”

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Tùy theo các tiêu chí khác nhau, hiện nay có các loại hình đầu tư sau: 

Căn cứ vào tiêu chí nguồn vốn 

Đầu tư công bao gồm các hoạt động đầu tư và hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước cho các dự án, dự án phát triển kinh tế – xã hội. Vốn nhà nước đầu tư bao gồm vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Huy động vốn từ trái phiếu quốc gia, trái phiếu địa phương, trái phiếu Chính phủ. Vốn tài trợ đầu tư phát triển quốc gia; vốn tài trợ bảo lãnh quốc gia; vốn đầu tư doanh nghiệp nhà nước. 

Theo tiêu chuẩn này, đầu tư công được chia thành 5 loại: 

 • Đầu tư sử dụng vốn ngân sách quốc gia (bao gồm cả quỹ tín dụng đầu tư quốc gia) 
 • Vốn từ nguồn ngân sách được sử dụng cho đầu tư  
 • Đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA (Hỗ trợ Phát triển Chính thức). 
 • Đầu tư được thực hiện bằng cách sử dụng các khoản vay được đảm bảo bởi chính quyền trung ương và địa phương. 
 • Vốn hỗn hợp được sử dụng cho đầu tư 

Tùy thuộc tính chất của dự án

Dự án đầu tư công được phân thành hai loại tùy theo loại: 

 • Đầu tư do dự án có công trình xây dựng  
 • Đầu tư liên quan đến dự án không bao gồm công việc xây dựng. 

Phụ thuộc vào phạm vi và mục tiêu đầu tư 

Đầu tư công có thể được chia thành hai loại tùy theo mục đích và quy mô đầu tư. 

 • Đầu tư vào các hoạt động không có lợi nhuận trên vốn. Đây là loại hình đầu tư nhằm phát triển kinh tế – xã hội, nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Giúp hỗ trợ, phát triển và thu hút nguồn vốn khác. 
 • Đầu tư thương mại: đầu tư vào các dự án. Và thành lập doanh nghiệp nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư. Đầu tư của các tổ chức kinh tế do nhà nước thành lập.

Quy định chính sách nhà nước về đầu tư công

Theo quy định tại Điều 5 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực  từ ngày 1/1/2021). Các quy định cụ thể liên quan đến chính sách đầu tư của doanh nghiệp như sau: 

 1. Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt kinh doanh, đầu tư trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư  doanh nghiệp có điều kiện; nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện đầu tư doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  
 2. Nhà đầu tư được tự quyết định và chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư; kinh doanh của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tiếp cận và sử dụng các nguồn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai; và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.  
 3. Nhà đầu tư có quyền đình chỉ, ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư của doanh nghiệp; nếu hoạt động đó gây tổn hại hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng, tổn thất đến quốc phòng, an ninh. 
 4. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư; thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.  
 5. Nhà nước đối xử bình đẳng với nhà đầu tư; Có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư thương mại; phát triển bền vững các thành phần kinh tế. 
 6. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về đầu tư mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đặc điểm của đầu tư công là gì?

Đầu tư công là hoạt động đầu tư do Nhà nước thực hiện. Nhà nước quyết định phê duyệt mọi thứ từ chính sách; kế hoạch đến các quyết định về tổ chức và đầu tư, trong đó có quản lý đầu tư. Thông qua cơ chế đấu thầu dự án để thực hiện dự án đầu tư. Dự án đầu tư có thể liên quan đến các công ty tư nhân; công ty đại chúng hoặc bao gồm các công ty có vốn nước ngoài. 

Vốn đầu tư vào hoạt động đầu tư này là sử dụng vốn nhà nước. Bao gồm: ngân sách nhà nước, tín dụng đầu tư nhà nước, nguồn vốn  ngân sách, vốn vay của Chính phủ, v.v. Hoạt động đầu tư được điều hành bởi chính sách vốn là yếu tố chủ yếu.

Mục đích hoạt động đầu tư công 

 • Phát triển kinh tế – xã hội, trước hết hướng tới các mục tiêu chính sách công. Bằng cách đầu tư thành lập các doanh nghiệp công để giữ các vị trí lãnh đạo, chủ chốt. Là công cụ để điều tiết nền kinh tế của nhà nước
 • Thực hiện mục tiêu kinh doanh và tạo nguồn thu cho nhà nước. Đầu tư vào những lĩnh vực thiết yếu, quan trọng, lấp đầy những “khoảng trống”. Nhằm đảm bảo sự cân bằng kinh tế. 
 • Ngoài ra, hoạt động này còn đáp ứng các mục tiêu như: phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Tạo việc làm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng. Và phát triển biên giới, hải đảo…

Vai trò của đầu tư công đối với việc phát triển kinh tế – xã hội

vai trò đầu tư công

Xem thêm: Top 6 kênh đầu tư an toàn siêu lợi nhuận với nguồn vốn nhàn rỗi

Nền kinh tế Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đầu tư công. Vì vậy có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt: 

Đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kỹ thuật cho toàn xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện cần thiết  cho các chủ thể kinh tế đầu tư phát triển.  

Góp phần giảm bớt khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng trong xã hội. Thông qua các chương trình, dự án kinh tế hỗ trợ vùng sâu vùng xa cải thiện đời sống người dân. Bảo đảm, ổn định và tăng cường quốc phòng, an ninh. Đó là cơ sở quan trọng để đất nước bảo vệ quê hương, giữ vững độc lập, chủ quyền. 

Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư công

Hình thức đầu tư này còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng như: 

Bối cảnh thực tế

Bên cạnh các yếu tố như công nghệ, chính trị, điều kiện tự nhiên, trình độ học vấn, lịch sử… Đầu tư công cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như thiên tai; ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung trên thế giới. Vì vậy, Nhà nước sẽ cần tính toán, dự báo và chuẩn bị sẵn sàng các rủi ro. Nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. 

Kinh phí

Nguồn tài chính là điều cần thiết khi thực hiện một dự án. Trước khi triển khai hoạt động đầu tư, cần đảm bảo đủ nguồn tài chính cho toàn bộ dự án. Và phải được giám sát chặt chẽ, minh bạch để đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước và tránh được rủi ro. 

Năng lực quản lý 

Để thực hiện hoạt động đầu tư công phải dựa vào yếu tố quyết định năng lực quản lý của cơ quan nhà nước. Cơ quan quản lý đầu tư phải phối hợp chặt chẽ; đảm bảo nguồn nhân lực vượt trội về số lượng và chất lượng.

Hợp pháp

Hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý toàn diện, rõ ràng, chặt chẽ. Để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện đầu tư.

Kết luận

Qua bài viết này, tin tức NextX giúp bạn hiểu rõ hơn đầu tư công là gì? Nguồn gốc, cơ chế quản lý và vai trò của nó trong nền kinh tế Việt Nam. Vốn đầu tư công là một trong những công cụ quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, để đầu tư công được sử dụng hiệu quả, minh bạch cần có sự kiểm soát; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM