Top 8 mô hình xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả mà bạn nên biết

Trong thế kỷ 21 đầy biến đổi và cách mạng công nghệ, việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng và phức tạp. Từng bước tiến của công nghệ thông tin, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, và tốc độ thay đổi chưa từng có trong môi trường kinh doanh đặt ra một loạt thách thức mới cho việc quản lý con người. Trong bài viết này, hãy cùng NextX – Phần mềm chăm sóc khách hàng khám phá sâu hơn vào thế giới của chiến lược nhân sự và những cách mà nó có thể thúc đẩy sự thành công và bền vững của tổ chức trong thời đại hiện đại.

Khái niệm chiến lược nhân sự

ban-hang

Xem thêm: 10 Thông điệp ý nghĩa qua cuốn sách “Bình yên trong bão tố” – Tuệ An

Chiến lược nhân sự là một phần quan trọng của chiến lược tổng thể của một tổ chức, hướng dẫn cách quản lý và phát triển lực lượng lao động của tổ chức để đạt được các mục tiêu và kế hoạch chiến lược. Nó liên quan đến việc tập trung vào việc thuê, phát triển, quản lý, và duy trì nhân sự trong tổ chức.

Lợi ích của việc xây dựng chiến lược nhân sự

ban-hang

Xem thêm: Top 5 phần mềm quản lý trang trại và nông trại tốt nhất trên thị trường

Tăng doanh thu:

Một chiến lược nhân sự tốt giúp tổ chức thuê và phát triển nhân viên có kỹ năng. Và năng lực cần thiết để nâng cao sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Nhân viên có năng lực cao thường đóng góp vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của tổ chức.

Gia tăng sự tham gia của nhân viên:

Chiến lược nhân sự có thể tạo điều kiện làm việc tích cực và thúc đẩy sự tham gia của nhân viên. Khi nhân viên cảm thấy họ được coi trọng và có cơ hội phát triển. Họ thường tham gia tích cực hơn vào công việc.

Tăng năng suất làm việc:

Chiến lược nhân sự có thể giúp cải thiện hiệu suất. Và năng suất làm việc của nhân viên thông qua việc cung cấp đào tạo và phát triển kỹ năng. Quản lý hiệu suất và thiết kế công việc hiệu quả hơn.

Thu hút tài năng vượt trội:

Một chiến lược nhân sự xuất sắc có thể thu hút tài năng vượt trội. Khi tổ chức có danh tiếng tốt về quản lý nhân sự. Cà cung cấp cơ hội phát triển sự nghiệp, nó có thể thu hút những ứng viên ưu tú.

Giảm thiểu gián đoạn kinh doanh:

Bằng cách duy trì và phát triển lực lượng lao động đáng tin cậy. Chiến lược nhân sự có thể giảm thiểu gián đoạn kinh doanh do sự ra đi của nhân viên quan trọng. Hoặc do khó khăn trong việc tìm kiếm và thuê nhân tài thay thế.

Các mô hình xây dựng chiến lược nhân sự

ban-hang

Xem thêm: Top 7 phần mềm CRM bán hàng online đỉnh cao nhất

Michigan Model

Michigan Model: Michigan Model tập trung vào quản lý nhân sự dựa trên chức năng (HR functions). Nó nhấn mạnh việc quản lý nhân sự cần thực hiện các nhiệm vụ quản lý cơ bản. Như tuyển dụng, đào tạo, và quản lý hiệu suất. Michigan Model xem xét nhân sự như một tài sản (human resource). Và mục tiêu chính là tối ưu hóa việc sử dụng tài sản này.

Michigan Model thường áp dụng trong các tổ chức có cơ cấu quản lý truyền thống. Và chất lượng sản phẩm/dịch vụ là yếu tố quan trọng. Các công ty sản xuất và công ty tài chính có thể áp dụng mô hình này để tối ưu hóa hiệu suất và kiểm soát quy trình làm việc.

Harvard Model

Harvard Model: Harvard Model tập trung vào quản lý nhân sự dựa trên quan hệ công bằng và cộng tác. Nó xem xét nhân viên như những đối tác quan trọng trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh. Và đánh giá tác động của việc quản lý nhân sự lên quan hệ công bằng và hiệu suất cơ bản của tổ chức.

Harvard Model phù hợp với các tổ chức tập trung vào sự sáng tạo, phát triển, và đổi mới. Các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp. Hoặc các tổ chức với văn hóa tôn trọng quan hệ công bằng. Và động viên sự tự quản lý của nhân viên thường áp dụng mô hình này.

Mô hình 5P

Mô hình 5P tập trung vào 5 yếu tố quan trọng của quản lý nhân sự:

People (Nhân sự), Purpose (Mục tiêu), Philosophy (Triết lý), Process (Quy trình), và Promotion (Quảng cáo/Thúc đẩy). Mô hình này tạo ra một phạm vi toàn diện cho việc xây dựng chiến lược nhân sự. Đảm bảo sự phù hợp giữa con người, mục tiêu, triết lý, quy trình, và quảng cáo tổ chức.

Mô hình 5P rất linh hoạt và có thể áp dụng cho mọi loại tổ chức. Nó thích hợp cho những tổ chức muốn xây dựng một chiến lược nhân sự toàn diện. Và đảm bảo sự phù hợp giữa con người, mục tiêu, triết lý, quy trình, và quảng cáo tổ chức.

Mô hình thuyết X-Y

Mô hình thuyết X-Y được đề xuất bởi Douglas McGregor. Thuyết X mô tả một quan điểm tiêu cực về con người (người lao động tự nhiên ghét làm việc và cần kiểm soát). Trong khi thuyết Y mô tả quan điểm tích cực hơn (người lao động thích làm việc và tự quản lý). Mô hình này nhấn mạnh vai trò của quan điểm và giả định về con người trong quản lý nhân sự.

Mô hình này áp dụng cho tổ chức có ý thức về quan điểm và giả định về con người trong quản lý. Tổ chức có thể áp dụng thuyết X khi cần kiểm soát chặt chẽ và quản lý hiệu suất. Thuyết Y có thể áp dụng trong những tổ chức thúc đẩy sự tự quản lý, sáng tạo và tương tác tích cực của nhân viên.

Mô hình Warwick

Mô hình Warwick tập trung vào bốn khía cạnh chính của quản lý nhân sự:

Quản lý mối quan hệ lao động, quản lý hiệu suất, quản lý tri thức, và quản lý tài năng. Nó cố gắng hiểu sâu hơn về quản lý nhân sự trong môi trường công ty. Và làm việc trực tiếp với các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Mô hình Warwick thích hợp cho các tổ chức muốn tập trung vào quản lý mối quan hệ lao động, quản lý hiệu suất, quản lý tri thức và tài năng. Nó áp dụng cho các tổ chức chú trọng đến việc phát triển quan hệ tốt với nhân viên. Tối ưu hóa hiệu suất và quản lý tri thức và tài năng.

Mô hình chuỗi giá trị nhân sự nâng cao

Mô hình này tập trung vào việc xây dựng giá trị từ nhân sự thông qua quá trình quản lý hiệu suất. Và phát triển nhân viên. Nó kết nối trực tiếp quản lý nhân sự với mục tiêu tổng thể của tổ chức. Và giúp đảm bảo rằng nhân sự đóng góp vào mục tiêu kinh doanh.

Mô hình này thích hợp cho các tổ chức muốn xây dựng giá trị từ nguồn nhân lực của họ. Nó áp dụng cho tổ chức chú trọng vào quản lý hiệu suất, phát triển nhân viên. Và đảm bảo rằng nhân viên đóng góp vào mục tiêu tổng thể.

Mô hình chiến lược nhân sự HPWS (High-Performance Work System)

Mô hình HPWS tập trung vào việc xây dựng một hệ thống làm việc cao cấp và hiệu suất cao trong tổ chức. Nó bao gồm các yếu tố. Như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, và thưởng phạt để đạt được hiệu suất xuất sắc.

Mô hình HPWS thường phù hợp với các tổ chức muốn xây dựng hệ thống làm việc cao cấp. Và đạt được hiệu suất cao. Các tổ chức muốn tập trung vào tuyển dụng tài năng, đào tạo và phát triển. Và quản lý hiệu suất một cách chặt chẽ thường áp dụng mô hình này.

Mô hình Fombrun

Mô hình này xem xét vai trò của nhân sự trong quản lý cơ hội và rủi ro. Nó tập trung vào việc quản lý nhân sự để tạo ra giá trị cho tổ chức thông qua tài sản nhân sự và khả năng ứng phó với thách thức.

Mô hình này thích hợp cho các tổ chức muốn quản lý cơ hội và rủi ro liên quan đến nhân sự. Nó áp dụng cho tổ chức muốn tạo ra giá trị cho tổ chức thông qua quản lý nhân sự và đảm bảo rằng họ có khả năng ứng phó với thách thức và cơ hội trong môi trường làm việc.

Quy trình các bước xây dựng chiến lược nhân sự

ban-hang

Xem thêm: Sale IT từ người trong nghề với mô tả công việc trong công ty IT

Phân tích xu hướng ngành

Lý do quan trọng: Phân tích xu hướng ngành giúp bạn hiểu được cơ cấu và thay đổi trong ngành của bạn. Điều này quan trọng để dự đoán những thách thức và cơ hội sẽ tác động lên lực lượng lao động của bạn.

Các bước cụ thể:

Đánh giá sự thay đổi công nghệ, quy định, và thị trường lao động.

Xác định những xu hướng mới như sự gia tăng trong làm việc từ xa hoặc sự cạnh tranh sắt nét trong việc tuyển dụng tài năng.

Xem xét tác động của các yếu tố ngoại vi như tình hình kinh tế toàn cầu hoặc chính trị đối với ngành của bạn.

Phân tích giá trị cốt lõi và định hướng của doanh nghiệp

Lý do quan trọng: Hiểu rõ giá trị cốt lõi, sứ mệnh, và mục tiêu của tổ chức là quan trọng để xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp. Điều này giúp đảm bảo rằng nhân sự được hướng về mục tiêu và giá trị của tổ chức.

Các bước cụ thể:

Định rõ sứ mệnh, giá trị cốt lõi, và mục tiêu dài hạn của tổ chức.

Xác định những đặc điểm và định hướng về văn hóa tổ chức mà bạn muốn nhân viên phản ánh.

Đảm bảo rằng chiến lược nhân sự sẽ hỗ trợ và thể hiện giá trị và mục tiêu của tổ chức.

Phân loại nguồn nhân lực

Lý do quan trọng: Phân loại nguồn nhân lực hiện có giúp bạn hiểu rõ sự phù hợp giữa nhân tài và công việc cụ thể, cũng như xác định lỗ hổng kỹ năng và số lượng nhân viên.

Các bước cụ thể:

Đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm, và khả năng của nhân viên hiện tại.

So sánh tài năng hiện có với yêu cầu công việc và chiến lược tổng thể của tổ chức.

Xác định lỗ hổng và yếu điểm trong lực lượng lao động hiện tại và cân nhắc cách giải quyết chúng, bao gồm tuyển dụng mới hoặc đào tạo và phát triển nhân viên hiện tại.

Kết luận

chien-luoc-nhan-su

Xem thêm: Seeding là gì? Những mẹo “đỉnh cao” giúp seeding thành công

Dù bạn là một nhà quản lý nhân sự, lãnh đạo tổ chức, hay một người quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực, hiểu biết về chiến lược nhân sự là chìa khóa để tạo ra một tổ chức mạnh mẽ và đáp ứng được những thách thức của thế giới kinh doanh ngày nay.Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Đừng quên ghé thăm trang tin NextX để biết thêm nhiều kiến thức thú vị nhé.

Có thể bạn quan tâm: Sự kiện thay đổi logo của Highlands Coffee có ý nghĩa gì?

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM