Để đáp ứng cho các doanh nghiệp vừa và lớn với khối lượng dữ liệu lớn vẫn vận hành phần mềm nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi đã tập chung nâng hiệu năng của phần mềm. Để đảm bảo việc truy xuất khối lượng dữ liệu lớn vẫn đảm bảo tốc độ nhanh chóng. Với việc tối ưu cấu trúc thiết kế một cách khoa học giúp nâng cao hiệu năng sử dụng tài nguyên. Ngoài ra về giao diện chúng tôi cũng trình bày theo hướng dễ dùng hơn đối với người dùng. Giúp quá trình sử dụng dễ dàng cho cả những người mới bắt đầu.

Đặc biệt để việc làm việc team, trao đổi giữa các phòng ban hiệu quả tối đa. Chúng tôi có cải thiện thêm phần hiển thị của các chiến dịch theo kiểu kanban. Giúp người dùng dễ hình dung, nắm bắt thông tin hơn kiểu hiệu thị dạng list thông thường.

chiến dịch khách hàng

Khi xem chiến dịch theo dạng kanban bạn có thể dễ dàng xem, đánh giá được công việc của từng bộ phận. Việc bôi màu theo trạng thái của công việc cũng giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Không cần đọc quá nhiều chữ bạn vẫn có thể hình dung các công việc tiếp theo.

Chúng tôi sẽ luôn luôn cải thiện hệ thống nhằm mục đích giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng phần mềm. Mang lại hiệu quả tối đa trong công việc.

Có thể bạn quan tâm:

Phần mềm CRM cho giáo dục đào tạo

Hệ thống CRM cho ngành giáo dục, đào tạo

Phần mềm CRM cho trung tâm ngoại ngữ