Cách thêm mới khách hàng trên phần mềm NextCRM

Để thực hiện hành động với đối tác khách hàng trên phần mềm NextCRM , nhà cung cấp. Bạn hãy vào mục Khách hàng -> chọn Khách hàng hoặc Nhà cung cấp

khách hàng nhà cung cấp

– Tạo mới thông tin khách hàng hoặc nhà cung cấp

thêm thông tin khách hàng

Có thể bạn quan tâm:

Phần mềm CRM cho giáo dục đào tạo

Hệ thống CRM cho ngành giáo dục, đào tạo

Phần mềm CRM cho trung tâm ngoại ngữ

Bài viết liên quan: Cách thiết lập danh mục hàng hóa trên phần mềm NextCRM

Rate this post
Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM