Quy trình 8 bước trong cách đọc báo cáo tài chính nắm trọn dễ dàng

Ngày nay việc báo cáo tài chính cho doanh nghiệp không còn quá xa lạ. Nó cung cấp thông tin quan trọng về hiệu suất kinh doanh. Tình hình tài chính và khả năng tạo ra lợi nhuận của một tổ chức. Việc đọc báo cáo tài chính không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi kiến thức và sự hiểu biết về các thông tin tài chính cơ bản, cấu trúc báo cáo và các chỉ số tài chính quan trọng. Để hiểu sâu hơn về cách đọc báo cáo tài chính hãy cùng NextXPhần mềm chăm sóc khách hàng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Báo cáo tài chính được hiểu là gì? 

Cách đọc báo cáo tài chính

Xem thêm: Bản chất của tài chính và mối liên hệ giữa tài chính với thị trường

Báo cáo tài chính là một tài liệu cực kì quan trọng tại lĩnh vực kế toán và tài chính doanh nghiệp. Thông qua đó các tổ chức công bố thông tin về tình hình tài chính doanh nghiệp của mình. Báo cáo tài chính chính cung cấp thông tin quản trị tài chính doanh nghiệp. Về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận. Và các thông tin tài chính khác của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp thường áp dụng cho trong kinh doanh. Bao gồm các công ty, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ và các tổ chức khác. Báo cáo tài chính giúp người quan tâm như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, chính phủ, nhà quản lý. Và mọi người có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của một doanh nghiệp. Để biết được cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Bạn cần phải nắm được kiến thức cơ bản trong nền tảng thị trường tài chính diễn ra xuyên suốt. 

Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp bao gồm những gì?

Cách đọc báo cáo tài chính

Xem thêm 6 nguyên tắc vàng đầu tư tài chính cá nhân khiến “tiền đẻ ra tiền”

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra: 

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty. 

Báo cáo tài chính kinh doanh là tài liệu cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của công ty. Chẳng hạn như thông tin về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền. Báo cáo tài chính thường được công bố định kỳ vào cuối hàng quý, hàng năm. 

Bộ hồ sơ báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ đầy đủ bao gồm: 

  • Báo cáo hội đồng quản trị 
  • Báo cáo từ một công ty kế toán độc lập 
  • Bảng cân đối kế toán 
  • Báo cáo hiệu suất 
  • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt 
  • Thuyết báo cáo tài chính trong năm

Ý nghĩa cách đọc báo cáo tài chính của công ty 

Cách đọc báo cáo tài chính

Xem thêm Top 10 chiến lược trong kế hoạch tài chính doanh nghiệp hot nhất

Đánh giá tình hình tài chính

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Bao gồm tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu và lợi nhuận. Việc đọc thủ thuật đọc báo cáo tài chính và hiểu giúp người đọc đánh giá cụ thể. Về khả năng thanh toán, sức khỏe tài chính và hiệu suất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Ra quyết định chiến lược

Đọc báo cáo tài chính giúp các quản lý và nhà đầu tư hiểu rõ về hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp. Dựa trên thông tin từ báo cáo tài chính, họ có thể đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng như mở rộng hoạt động, đầu tư vào dự án mới, hoặc thực hiện các biện pháp cải thiện hiệu suất và tăng trưởng.

Đánh giá sự tiềm năng đầu tư và khả thi nhất  

Các nhà đầu tư, ngân hàng và đối tác kinh doanh thường có trong cách đọc báo cáo tài chính. Để đánh giá tính khả thi và tiềm năng của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về lợi nhuận, cơ cấu tài sản, khả năng tạo tiền và rủi ro quản trị tài chính doanh nghiệp. Giúp họ đưa ra quyết định đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất trong kinh doanh

Trong cách đọc báo cáo tài chính định kỳ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư theo dõi. Đánh giá hiệu suất kinh doanh theo thời gian thực. Các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính như ROE (Return on Equity), ROA (Return on Assets). Và tỷ suất tăng trưởng doanh thu có thể cung cấp thông tin về sự phát triển và hiệu quả của doanh nghiệp.

Tuân thủ luật pháp và quy định

Quản lý tài chính doanh nghiệp là một yêu cầu pháp lý đối với nhiều tổ chức và doanh nghiệp. Đọc và hiểu báo cáo tài chính giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định kế toán và tài chính. Và cung cấp thông tin chính xác và tin cậy cho các bên liên quan.

Minh bạch và tạo mối quan hệ 

Công cụ quan trọng để giao tiếp với cổ đông, nhà đầu tư và công chúng. Học cách đọc báo cáo tài chính giúp tạo độ tin cậy và minh bạch. Xây dựng lòng tin để tăng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

Cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Cách đọc báo cáo tài chính

Để học được cách đọc báo cáo tài chính, bạn thường cần chú ý đến ba loại báo cáo tài chính:  

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bảng cân đối kế toán 
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Đọc bảng cân đối kế toán 

Các tài khoản quan trọng  cần lưu ý là tài khoản  bảng cân đối kế toán 131 và 331, xác định xem khoản phải thu của khách hàng và khoản phải trả của nhà cung cấp có khớp nhau hay không. Đặc biệt: 

Tài khoản 131 và 331 giảm so với cùng kỳ là ước tính tốt. Tài khoản 131 không được chiếm  quá nhiều tài sản của bạn. Tài khoản 331 không được hạch toán thừa vốn. 

Cách đọc báo cáo doanh thu trong hoạt động kinh doanh

Những thứ tự trong cách đọc báo cáo kết quả  kinh doanh

1: Tách biệt thu nhập và chi phí của công ty bạn. 

2: Xác định tỷ lệ phần trăm của từng khoản mục doanh thu. Trong tổng doanh thu và chi phí trên sự thay đổi về doanh thu và chi phí so với cùng kỳ.

3: Phân tích và quan sát, đánh giá những thay đổi về doanh thu và chi phí.  

Cách đọc báo cáo tài chính về lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo dòng tiền thông báo cho công ty về vòng quay vốn và khả năng thu hồi vốn  nhanh hay chậm của công ty. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: tiền trả cho nhà cung cấp, tiền trả cho khách hàng, tiền trả cho nhân viên, tiền thuế, tiền lãi vay ngân hàng… Dòng tiền này bao gồm số tiền do công ty tạo ra thay vì huy động hoặc cho vay. 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Dòng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư, mua hoặc thanh lý tài sản cố định và dài hạn của công ty. 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Dòng tiền đề cập đến sự tăng hoặc giảm vốn chủ sở hữu và hoạt động  nợ của công ty.

Khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hãy lưu ý những điều sau:

Ngoại trừ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, tất cả các dòng tiền từ hoạt động đầu tư. Đều có xu hướng tăng ở kỳ hiện tại và giảm ở các kỳ sau hoặc  ngược lại.  Phần quan trọng nhất cần nghiên cứu là dòng tiền  từ hoạt động kinh doanh. Vì nó phản ánh khả năng tạo tiền  thực tế của công ty. Tiền và những khoản tương đương tiền cuối kỳ có thể thấp hơn kỳ trước. Đây không hẳn là một dấu hiệu xấu vì công ty đã hoàn trả khoản vay.

Một cách đơn giản để đọc báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Đây là một kỹ năng quan trọng mà các doanh nhân, nhà đầu tư và những người khác phải thành thạo để có thể đánh giá tình trạng tài chính và hoạt động một cách cụ thể và khách quan nhất có thể.

Các bước trong cách đọc báo cáo tài chính hiệu quả

Cách đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thông thường bao gồm ba phần chính: báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement), báo cáo tài sản và nợ phải trả (Balance Sheet) và báo cáo lưu chuyển tiền (Cash Flow Statement). Đầu tiên, hãy quan sát cấu trúc và cách bố trí thông tin trong báo cáo để hiểu được tổ chức và ý nghĩa của từng phần.

Đọc báo cáo kết quả kinh doanh 

Trong cách đọc báo cáo tài chính sẽ cung cấp thông tin về doanh thu, lợi nhuận. Và các khoản chi phí khác trong một khoảng thời gian cụ thể. Quan tâm đến các chỉ số quan trọng như doanh thu tổng cộng, lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng. Để hiểu hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp bằng biết thủ thuật đọc báo cáo tài chính.

Xem báo cáo tài sản và nợ phải trả 

Báo cáo tài sản và nợ phải trả cho biết thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Điều quan trọng là xem xét cơ cấu tài sản (như tiền mặt, tài sản cố định) và nợ phải trả. Để hiểu về cấu trúc tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Kiểm tra trong cách đọc báo cáo tài chính lưu chuyển tiền 

Báo cáo lưu chuyển tiền cung cấp thông tin về các dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Quan tâm đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính để đánh giá khả năng tài chính và tạo tiền của doanh nghiệp.

Phân tích các chỉ số tài chính

Sử dụng các chỉ số tài chính như ROE, ROA, tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ nợ/ vốn chủ sở hữu để đánh giá hiệu suất và tình hình tài chính của doanh nghiệp. So sánh các chỉ số này với các chuẩn mực ngành và các năm trước đó để có cái nhìn tổng quan về hiệu quả và sự phát triển của doanh nghiệp.

Đọc các thông tin bổ sung và chú thích

Báo cáo tài chính thường đi kèm với các chú thích và thông tin bổ sung. Để giải thích rõ hơn về các số liệu và sự kiện quan trọng. Đọc và hiểu các chú thích này để có cái nhìn đầy đủ và chính xác về thông tin trong báo cáo.

Tạo ra các nhận định và đánh giá cách đọc báo cáo tài chính

 Dựa trên thông tin từ báo cáo tài chính, tổng hợp và phân tích để tạo ra các nhận định và đánh giá về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định chiến lược và định hướng cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm thông tin liên quan

 Đôi khi, báo cáo tài chính có thể không cung cấp đủ thông tin để hiểu rõ về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, bạn có thể cần tìm hiểu thêm từ các nguồn khác. Như báo cáo phân tích của các chuyên gia, tin tức công ty, hoặc tìm hiểu về ngành công nghiệp và các yếu tố liên quan.

Hỏi ý kiến chuyên gia cách đọc báo cáo tài chính 

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu và đánh giá báo cáo tài chính. Hãy tìm hiểu ý kiến từ chuyên gia tài chính hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ có thể giúp bạn giải thích và hiểu rõ hơn về các khía cạnh phức tạp trong báo cáo tài chính.

Quan trọng nhất, khi đọc báo cáo tài chính, hãy tỉnh táo và cân nhắc mọi thông tin. Đôi khi, những con số trên báo cáo. Có thể bị tác động bởi các yếu tố khác nhau. Vì vậy hãy xem xét bức tranh tổng thể và đánh giá một cách toàn diện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc nhận định nào.

Kết luận 

Bài viết dưới đây NextX chỉ cho bạn kiến thức về cách đọc báo cáo tài chính trong doanh nghiệp mà bạn chưa biết. Báo cáo mang nhiều lợi ích quan trọng về việc đánh giá tài chính, tính khả thi, tiềm năng đầu tư tài chính, theo dõi hiệu suất. Để từ đó nắm được tính minh bạch trong doanh nghiệp hiện nay. Từ đó sẽ đưa ra các quyết định thông minh và động lực cho sự phát triển thành công hơn khi nắm được công thức tài chính doanh nghiệp. Để biết thêm nhiều kiến thức về tài chính online hơn hãy theo dõi trang tin NextX nhé!

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM