Định nghĩa, vai trò, phân loại thuế và các loại thuế ở Việt Nam

Thuế là một khoản tiền hoặc giá trị tài sản mà người dân hoặc doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước để đáp ứng các nhu cầu về nguồn thu của quốc gia. Hệ thống thuế được thiết kế để cung cấp nguồn tài chính cho chính phủ để duy trì và cung cấp các dịch vụ và cơ sở hạ tầng cần thiết cho cộng đồng. Vậy có các loại thuế nào phổ biến ở Việt Nam hiện nay. hãy cùng NextX – Phần mềm chăm sóc khách hàng tìm hiểu nhé.

Thuế là gì

cac-loai-thue-o-Viet-Nam

Xem thêm: Phương pháp viết Email Marketing hay cho người mới bắt đầu

Theo Luật Thuế của Việt Nam, thuế được định nghĩa như sau:

Theo Điều 3 Luật Thuế của Việt Nam: “Thuế là khoản tiền hoặc giá trị tài sản mà cơ quan thuế quy định và người nộp thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước.”

Điều này tương tự với định nghĩa chung của thuế, trong đó người nộp thuế (cá nhân, tổ chức) phải nộp khoản tiền hoặc giá trị tài sản vào ngân sách Nhà nước theo quy định của cơ quan thuế.

Vai trò

cac-loai-thue-o-Viet-Nam

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết Email Marketing giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi

Vai trò của thuế rất quan trọng trong kinh tế và xã hội của một quốc gia, và nó ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là giải thích chi tiết về vai trò của thuế:

Tài chính công:

Cung cấp nguồn tài chính cho chính phủ: Thuế tạo ra nguồn tài chính cần thiết để chính phủ hoạt động, duy trì dịch vụ công, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, quốc phòng, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Phân bổ tài nguyên:

Điều chỉnh tài nguyên: Bằng cách thiết lập thuế khác nhau trên các hoạt động kinh tế, thuế có thể ảnh hưởng đến cách phân bổ tài nguyên, khuyến khích hay kiềm chế một số hoạt động kinh tế và tạo ra hiệu quả kinh tế.

Kiểm soát kinh tế:

Kiểm soát lạm phát và suy giảm giá trị tiền tệ: Chính phủ có thể sử dụng chính sách thuế để kiểm soát mức lạm phát và giữ ổn định giá cả, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế chung.

Công bằng xã hội:

Phân phối thu nhập và tài sản: Thuế tiến đến mục tiêu bảo đảm sự công bằng xã hội bằng cách phân phối tài nguyên và thu nhập một cách công bằng, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo.

An ninh quốc gia:

Tài trợ cho quốc phòng và an ninh: Thuế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho quốc phòng và an ninh quốc gia, bảo đảm ổn định và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Phân loại thuế theo hình thức thu

Thuế trực thu

cac-loai-thue-o-Viet-Nam

Xem thêm: Những lưu ý cần thiết trong Email Marketing bạn cần chú ý

Thuế trực thu là thuế mà chính người nộp thuế phải trực tiếp gánh trên thu nhập hoặc tài sản của mình. Cụ thể, đây là thuế mà người nộp thuế phải tự khai và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp là ví dụ phổ biến của thuế trực thu.

Đặc điểm

Tác động trực tiếp lên người nộp thuế:

Thuế trực thu tác động trực tiếp và chính quyền yêu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp trực tiếp chịu trách nhiệm đối với việc nộp tiền thuế.

Công bằng và phân phối tính công bằng:

Thuế trực thu có thể được thiết kế để đảm bảo tính công bằng và phân phối, giúp giảm bớt bất bình đẳng thu nhập.

Thuế tiến bộ:

Hệ thống thuế trực thu có thể được thiết kế để có mức thuế tăng dần theo mức thu nhập, giúp giảm bớt sự chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp xã hội.

Ưu điểm

Công bằng xã hội:

Hệ thống thuế trực thu có thể giúp cân nhắc lại bất bình đẳng kinh tế và xã hội bằng cách thu thuế theo khả năng tài chính của từng cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Tính công bằng:

Nó có thể được thiết kế để đảm bảo tính công bằng và bình đẳng trong việc chia gánh nặng thuế cho mọi cá nhân và doanh nghiệp. Kiểm soát kinh tế: Hệ thống thuế trực thu có thể sử dụng như một công cụ để kiểm soát kinh tế, thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng hợp lý.

Nhược điểm

Khó khăn trong thu thuế:

Cần sự tổ chức tốt và hệ thống quản lý hiệu quả để đảm bảo việc thu thuế trực thu diễn ra một cách hiệu quả và minh bạch.

Gây quỹ đạo tài chính:

Có thể gây ra quỹ đạo tài chính khi một số người tìm cách tránh hoặc giảm bớt mức thuế. Bằng cách sử dụng các lỗ hổng pháp lý hoặc biện pháp tránh thuế hợp pháp.

Ảnh hưởng đến đầu tư và tiêu dùng:

Mức thuế cao có thể ảnh hưởng đến đầu tư và tiêu dùng. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư và người tiêu dùng có thu nhập cao.

Các loại thuế ở Việt Nam thuộc thuế trực thu

  • Thuế sử dụng đất nông nghiệp
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế chuyển quyền sử dụng đất
  • Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Thuế gián thu

tax

Xem thêm: Phần mềm CRM tích hợp Email Marketing siêu hiệu quả

Là thuế mà người nộp thuế không trực tiếp gánh. Mà nó được áp dụng lên hàng hóa, dịch vụ hoặc giao dịch. Nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thường chịu trách nhiệm thu và nộp thuế này cho cơ quan thuế. Thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ là ví dụ điển hình của thuế gián thu

Đặc điểm

Tác động gián tiếp lên người tiêu dùng:

Thuế gián thu tác động lên hàng hóa, dịch vụ và giao dịch thương mại. Người nộp thuế không chịu trực tiếp mà nó được thể hiện thông qua giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Người bán hàng hóa và dịch vụ chịu trách nhiệm nộp thuế:

Nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ phải tính, thu và nộp số tiền thuế cho chính phủ.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là hình thức phổ biến:

VAT là một hình thức phổ biến của thuế gián thu. Ttrong đó thuế được áp dụng tương ứng với giá trị gia tăng ở mỗi giai đoạn sản xuất. Và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ.

Ưu điểm

Tăng nguồn thu ngân sách:

Thuế gián thu tăng nguồn thu cho chính phủ từ tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ.

Dễ quản lý và thu thập:

Thuế gián thu dễ quản lý và thu thập. Vì nó được tính vào giá của sản phẩm hoặc dịch vụ và được thu bởi nhà cung cấp.

Khuyến khích tiêu dùng hợp lý:

Thuế gián thu có thể được thiết kế để ảnh hưởng đến mô hình tiêu dùng một cách có chủ đích. Ví dụ như khuyến khích tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ có lợi cho môi trường.

Nhược điểm

Tăng giá sản phẩm và dịch vụ:

Thuế gián thu làm tăng giá sản phẩm và dịch vụ, ảnh hưởng đến độ mua hàng của người tiêu dùng.

Tiêu thụ không công bằng:

Có thể ảnh hưởng không công bằng đến người có thu nhập thấp hơn. Vì họ tiêu thụ một phần lớn thu nhập của mình cho hàng hóa và dịch vụ cần thiết.

Các loại thuế ở Việt Nam thuộc thuế gián thu:

  • Thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
  • Thuế xuất nhập khẩu

Các loại thuế ở Việt Nam

tax

Xem thêm: Email Marketing Automation trên phần mềm CRM

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế được áp dụng lên thu nhập mà cá nhân kiếm đươc từ nguồn khác nhau. Như lương, tiền lãi, và thu nhập từ đầu tư.

Thuế giá trị gia tăng

Là một hình thức thuế gián tiếp được áp dụng lên giá trị gia tăng của hàng hóa. Và dịch vụ ở mỗi giai đoạn trong quá trình sản xuất hoặc phân phối. Thuế này được tính trên sự khác biệt giữa giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ ở giai đoạn bán ra. Và giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ ở giai đoạn trước đó. Người tiêu dùng cuối cùng chịu trách nhiệm thanh toán số tiền thuế VAT. Và doanh nghiệp phải nộp số tiền VAT thu được cho chính phủ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một khoản thuế trực thu dựa trên tổng nguồn thu của doanh nghiệp.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Được áp dụng khi quyền sở hữu. Hoặc quyền sử dụng đất được chuyển nhượng từ một bên sang bên khác. Loại thuế này thường được áp dụng khi mua bán, kế thừa, hay chuyển nhượng đất.

Thuế xuất nhập khẩu

Là loại thuế áp dụng khi hàng hóa hoặc dịch vụ được nhập khẩu vào hoặc xuất khẩu ra khỏi quốc gia. Thuế xuất nhập khẩu có thể được áp dụng dựa trên một số yếu tố như giá trị hàng hoá, loại hàng, hoặc quốc gia xuất xứ

Kết luận

tax

Xem thêm: Doanh thu tăng vù vù nhờ chiến lược SMS Marketing hiệu quả

Bài viết trên đã chia sẻ thuế cũng như các loại thuế ở Việt Nam. Hy vọng đã giúp các bạn có thêm kiến thức cho cá nhân. Thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh những hậu quả đáng tiếc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Đừng quên ghé thăm trang tin NextX để biết thêm nhiều kiến thức thú vị nhé.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM