Blockchain Trilema hay Định lý DCS tối ưu cho hệ thống vận hành

Cái gọi là Blockchain Trilema hay Định lý DCS về bản chất là tìm điểm tối ưu cho vận hành hệ thống. Đó cũng là các vấn đề trong quản trị và xây dựng nền tảng chiến lược phát triển cho quốc gia và doanh nghiệp, tổ chức. Cùng Next CRM tìm hiểu về vấn đề dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Blockchain Trilema hay Định lý DCS tối ưu cho hệ thống vận hành
Bockchain ra đời dựa trên nền tảng của triết lý Decentralization (Phân tán, dân chủ – Democracy) và Concensus (Đồng thuận) – với mục tiêu là đạt sự phân tán (dân chủ) tuyệt đối và đồng thuận tối đa. Đó là ước mơ của bất kỳ nhà quản trị – cai trị nghiêm túc nào. Nhưng cũng chính triết lý nền tảng tạo nên sự hấp dẫn ghê gớm này của Blockchain lại là điểm yếu chết người của nó. Bởi mức độ phân tán càng cao thì khả năng đạt đồng thuận càng khó, nhất là trong bối cảnh quy mô hệ thống ngày càng tăng. Điều này cản trở tốc độ xử lý giao dịch, giảm tính năng động, hạn chế tăng trưởng… tức nguy cơ trì trệ trở nên hiển hiện với quá trình gia tăng quy mô. Đó chính là nguyên nhân tạo nên sức ỳ của Blockchain trong việc tìm các ứng dụng đời thực. Đó là chưa nói đến nội hàm kinh tế của Coin, một phái sinh từ Blockchain, đang rất không rõ ràng và cũng đang ở trong giai đoạn tìm kiếm vị thế.

Blockchain Trilema hay Định lý DCS tối ưu cho hệ thống vận hành
Trong 3 vấn đề nêu trên, mục tiêu quan trọng nhất và duy nhất phải là tăng Scalability (Quy mô – số lượng thành viên, số lượng giao dịch tương tác, năng lực và tốc độ xử lý giao dịch, mức độ bao trùm, tính hiệu quả v.v.). Decentralization và Concensus là biến số, chỉ là nguyên tắc và mức độ có thể điều tiết: Blockchain cần có cơ chế xem xét mức độ Decentralization-Democracy (D) của mình đến đâu cũng như yêu cầu Concensus (C) đến mức độ nào là đủ để đạt được Scalability (Sc) lớn nhất với độ chính xác, xác thực cao nhất.
Về nguyên tắc S càng hiệu quả khi D và C càng cao. Khổ nỗi D và C đang cản trở lẫn nhau: càng tăng D thì càng khó đạt C. Và càng muốn C cao thì D lại giảm.

Blockchain Trilema hay Định lý DCS tối ưu cho hệ thống vận hành
Theo tôi cuộc đời có những quy luật mang tính phổ quát như một quy luật của Vật Lý, Vũ trụ, Xã hội. Một trong những quy luật như vậy là Nguyên lý bất định (Uncertainty Principle). Ví dụ giới Vật Lý hẳn rất quen thuộc với Nguyên lý bất định của Werner Heisenberg: Δp.Δx>h (h: hằng số Plank)
Trong trường hợp này có thể tạm nêu ra nguyên lý bất định trong xã hội như một tương quan giữa C và D như sau: ΔC.ΔD> H (H: hằng số). Một xã hội có mức độ dân chủ/ phân tán D càng cao thì mức độ đồng thuận C càng khó đạt (thấp) và ngược lại.
Và như vậy có lẽ vấn đề Blockchain Trilema mà bài viết nêu ra nên thay thế bằng Blockchain Uncertainty Principle: ΔC.ΔD> H bởi C và D biến đổi nghịch chiều. Và để đạt một mức tối đa của cái này thì phải hy sinh cái kia. Cuộc đời vốn luôn như vậy!
Và việc của chúng ta là tìm một tỷ lệ vàng của D và C tại từng thời điểm để đạt được Sc tối ưu.
Một trong những nhóm đang tìm cách giải quyết các vấn đề mang tính nền tảng của Blockchain để đem Blockchain lại gần với các ứng dụng thực tế là các bạn trong công ty AnyWare.
Giải pháp mà các bạn nêu ra là tách hệ thống giao dịch chuyển tiền (giao dịch vô điều kiện) độc lập với hệ thống Smart Contract (giao dịch có điều kiện) trên nền tảng Etherium nhằm giải quyết vấn đề “kẹt xe” trên xa lộ thông tin Blockchain nhằm tăng tốc độ xử lý giao dịch. Về bản chất giải pháp này hay các giải pháp khác mà bài viết nêu ra đều là chia nhỏ hệ thống, tức giảm D, để tăng Sc. Không ai muốn giảm C bởi mức đồng thuận hiện nay của Blockchain đang là chuẩn mực của an toàn hệ thống.

Blockchain Trilema hay Định lý DCS tối ưu cho hệ thống vận hành
Các bạn trong AnyWare – một công ty Việt Nam – đang tham gia giải quyết các vấn đề mấu chốt của blockchain mà thế giới đối mặt để đem blockchain lại gần với cuộc sống hơn. Hy vọng AnyWare sẽ sớm trình làng các ứng dụng thực tiễn và hữu dụng của Smart Contract.
Bravo Hoa – Phan Van, Hung Dang & Co.!
Một nhận xét: Nếu hiểu E như một mức trạng thái “năng lượng” hay mức năng lực xử lý giao dịch của toàn hệ thống, SumE như tổ hợp các cấu trúc vi mô hệ thống có chung mức năng lực E thì Entropy của hệ thống này tại mức E bằng: S=log(SumE). S sẽ luôn luôn tăng trong một hệ khép kín như Blockchain.
Có lẽ khi đó các vấn đề của Blockchain sẽ nên được xem xét, nghiên cứu như một hệ “cơ học thống kê hay nhiệt động học thống kê” khép kín. Và chúng ta có thể đưa ra khái niệm mới là Blockchain Entropy trong việc tìm ra các quy luật vận hành của Blockchain.
Hiện đã có khái niệm Entropy Thông tin. Khái niệm này lần đầu giới thiệu bởi Claude E. Shannon trong bài báo “A Mathematical Theory of Communication”, năm 1948 .

Nguồn (Wikipedia)

Top 6 các phần mềm quản lý phòng tập Gym

Bài viết liên quan Thách thức mà các CEO phải đối diện khi xây dựng kênh phân phối

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM