Nắm trọn “bầu trời” kinh tế trong tay với báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ngày nay hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ đều sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp để thống kê lại các số liệu những tuần, quý vừa qua đã có những biến động trên những con số. Từ đó hiểu rằng đây là một công cụ không thể thiếu để phản ánh trạng thái tài chính và hiệu suất kinh doanh của một công ty. Trong một khoảng thời gian, trong khi báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiếp cận với luồng tiền mặt. Để hiểu rõ hơn trong báo cáo tài chính doanh nghiệp cùng NextXPhần mềm CRM cho doanh nghiệp theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Xem thêm Chìa khóa vàng giúp quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả tối đa

Báo cáo tài chính doanh nghiệp được hiểu là một tài liệu chứa rất nhiều thông tin về tình hình thị trường tài chính, hiệu suất hoạt động kinh doanh. Và tài sản của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn và nhất định. Làm báo cáo tài chính thường bao gồm bốn hành phần chính: báo cáo bảng cân đối kế toán báo cáo, kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

Thành phần trong quản lý tài chính doanh nghiệp 

Bảng cân đối kế toán: Bảng báo cáo này luôn cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn và nợ của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể nhất định được đưa ra. Bảng này thường được chia thành hai phần. Một là phần tài sản (các tài sản ngắn hạn và dài hạn) và hai là phần nguồn vốn (vốn chủ sở hữu và nợ).

Báo cáo kết quả kinh doanh: Cách phân tích báo cáo tài chính kinh doanh cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận (hoặc lỗ) đều trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo này sẽ giúp đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Đều mang ý nghĩa trong việc tạo ra lợi nhuận và quản lý chi phí.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Việc phân tích báo cáo tài chính cho thấy luồng tiền mặt của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Nó phản ánh các hoạt động tạo ra và sử dụng tiền mặt. Bao gồm hoạt động hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu: Báo cáo này ghi lại các thay đổi trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trong một khoảng thời gian nhất định. Nó phản ánh các giao dịch liên quan đến vốn chủ sở hữu. Bao gồm vốn điều lệ, lợi nhuận (hoặc lỗ), cổ tức và thay đổi giá trị công ty.

Vai trò báo cáo tài chính doanh nghiệp hiện nay

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Xem thêm 4 vai trò quan trọng và cần thiết người làm kiểm toán nội bộ nên biết

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra: 

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Việc đóng vai trò ở tài chính doanh nghiệp quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu suất kinh doanh và tài sản của một doanh nghiệp. 

Báo cáo tài chính doanh nghiệp cung cấp thông tin quan trọng

Với kinh nghiệm làm báo cáo tài chính sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết về tài sản, nguồn vốn, nợ, doanh thu, chi phí và lợi nhuận (hoặc lỗ) của doanh nghiệp. Thông qua báo cáo tài chính, người đọc có thể hiểu rõ hơn. Về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu suất kinh doanh

Bản chất của tài chính cho phép các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng và đối tác kinh doanh. Đánh giá những hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc báo cáo tài chính, họ có thể xem xét các chỉ số tài chính. Ví dụ như lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, tỷ suất sinh lời và biên lợi nhuận. Từ đó để doanh nghiệp đưa ra quyết định về việc đầu tư, hợp tác hoặc cung cấp tài trợ cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ quyết định kinh doanh

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ quyết định kinh doanh. Doanh nghiệp có thể sử dụng báo cáo tài chính. Để đánh giá sự khả thi của các dự án đầu tư, đề xuất chiến lược kinh doanh mới, quản lý nguồn vốn và dự phòng tài chính. Báo cáo tài chính cũng cung cấp cơ sở dữ liệu. Để so sánh hiệu suất kinh doanh theo thời gian và so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

Tuân thủ quy định pháp luật

Quản trị tài chính daonh nghiệp với báo cáo có vai trò quan trọng trong việc tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán, tài chính. Các báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán quốc tế. Như IFRS hay các quy định trong kế toán quốc gia tương ứng. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch, tin tưởng và so sánh được giữa các doanh nghiệp.

Đối tượng là người sử dụng báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Xem thêm Khám phá 3 bước quy trình kiểm toán giúp đảm bảo độ tin cậy tài chính

Người trong nội bộ doanh nghiệp

Cổ đông: Đây là những người đã đầu tư vốn vào doanh nghiệp và có quyền sở hữu một phần của nó. Họ quan tâm đến báo cáo tài chính để đánh giá hiệu suất kinh doanh. Của doanh nghiệp và xác định giá trị đầu tư của mình.

Nhà đầu tư: Bao gồm các tổ chức tài chính và cá nhân. Quan tâm đến những doanh nghiệp tài chính. Để đánh giá sự tiềm năng sinh lời và rủi ro của việc đầu tư vào doanh nghiệp. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính. Từ đó quyết định đầu tư, mua bán cổ phiếu hoặc đặt mức định giá cho doanh nghiệp.

Những người ngoài doanh nghiệp

Ngân hàng và cơ quan tín dụng: Sử dụng báo cáo tài chính. Để đánh giá tài chính kinh doanh khả năng thanh toán và làm việc. Thông tin trong báo cáo tài chính giúp ngân hàng. Đưa ra quyết định về việc cấp vay, tín dụng và các dịch vụ tài chính khác. 

Nhà cung cấp: Đọc và hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp luôn quan tâm. Để đánh giá những khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Thông tin về tình hình tài chính trong báo cáo giúp nhà cung cấp đưa ra quyết định về việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ và thiết lập điều kiện thanh toán.

Khách hàng: Việc có khách hàng có thể quan tâm đến tài chính doanh nghiệp. Từ đó sẽ đánh giá tính ổn định và sự tin tưởng. Các báo cáo tài chính doanh nghiệp cung cấp thông tin về khả năng. Để duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ và khách hàng có thể sử dụng thông tin này. Ngoài ra còn có thể liên quan tới quyết định mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ lớn của doanh nghiệp. 

Cơ quan quản lý và cơ quan thuế: Những cơ quan thuế sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp. Luôn đánh giá tuân thủ quy định kế toán và thuế trong doanh nghiệp. Thông tin trong báo cáo tài chính sẽ giúp cơ quan quản lý và cơ quan thuế kiểm tra tính hợp lệ của thông tin tài chính. Luôn đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Các quy trình thực hiện trong báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Xem thêm 7 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán báo cáo tài chính mà bạn cần biết

Để lập báo cáo tài chính một cách đầy đủ và chính xác đơn vị kế toán tổng hợp của công ty thì cần nắm vững quy trình sau:

Bước 1: Phải tiến hành sắp xếp giấy tờ chứng từ kế toán có liên quan.

Bước 2: Tiến hành hạch toán doanh nghiệp với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: phiếu xuất kho, phiếu chi,  phiếu thu, báo công nợ…

Bước 3: Phân loại những nghiệp vụ phát sinh theo quý/ tháng tháng như các chi phí trả trước, chi phí khấu hao,…

Bước 4: Tiến hành được rà soát, tổng hợp phát sinh nghiệp vụ theo từng nhóm tài khoản bao gồm: Nhóm công nợ phải thu/trả; nhóm hàng tồn kho; các khoản chi phí trả trước; các khoản đầu tư; tài sản cố định; doanh thu; giá vốn ; chi phí quản lý.

Bước 5: Thực hiện bút toán tổng hợp các loại, kết chuyển những doanh thu chi phí, kết chuyển cả lỗ lãi.

Bước 6: Lập phân tích báo cáo tài chính theo phần mềm quản lý kinh doanh mà công ty đang sử dụng.

Bước 7: Cuối cùng nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp cho cơ quan khác. Có thẩm quyền tiêu chuẩn  theo đúng thời hạn được quy định.

Thời gian để thực hiện báo cáo tài chính doanh nghiệp 

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Xem thêm 12 nội dung cơ bản cần phải biết về kế toán hành chính sự nghiệp

Việc hình thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp sẽ cần có thời gian thực hiện và nộp báo cáo tài chính

Đối với những doanh nghiệp trong nhà nước

Thời gian để nộp báo cáo tài chính theo quý

  • Đơn vị của dịch vụ kế toán doanh nghiệp phải nộp các báo cáo tài chính. Chậm nhất trong khoảng 20 ngày đổ lại kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý theo quy định của nhà nước.
  • Các công ty mẹ, tổng công ty nhà nước đều phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp của quý chậm nhất trong là 45 ngày. Đổ lại kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán của quý theo các quy định.
  • Những đơn vị kế toán trong doanh nghiệp được trực thuộc tổng doanh nghiệp nhà nước. Sẽ nộp báo cáo quý cho công ty tổng theo số thời gian mà doanh nghiệp mẹ quy định.

Thời gian để nộp các báo cáo tài chính theo năm

  • Những đơn vị kế toán trực thuộc các doanh nghiệp nhà nước phải nộp báo cáo trong năm. Chậm nhất khoảng 30 ngày kể từ ngày báo kết thúc kỳ kế toán trong năm.
  • Các doanh nghiệp mẹ và tổng công ty nhà nước ra quy định có hạn nộp báo cáo trong năm là 90 ngày.
  • Các đơn vị của kế toán trực thuộc doanh nghiệp mẹ sẽ nộp theo quy định thời gian mà doanh nghiệp mẹ đưa ra.

Trong những doanh nghiệp khác

  • Doanh nghiệp của tư nhân và công ty hợp danh luôn phải nộp báo cáo tài chính trong năm chậm nhất là khoảng 30 ngày tính từ ngày báo kết thúc kỳ kế toán năm được quy định.
  • Những đơn vị kế toán khác luôn chậm nhất là khoảng 90 ngày.

Còn những đơn vị kế toán trực thuộc thời gian phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp trong năm tùy thuộc vào quy định của quản lý cấp trên.

Kết luận

Bài viết dưới đây NextX giới thiệu đến bạn trong việc báo cáo tài chính doanh nghiệp tuỳ thuộc vào mô hình. Đây không chỉ là một bản báo cáo thông thường chỉ cung cấp thông tin về tài chính. Mà nó còn đóng vai trò trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh, hỗ trợ. Đưa ra quyết định và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Việc hiểu được bản chất tài chính cũng rất quan trọng, để hiểu rõ hơn hãy theo dõi trang tin NextX nhé!

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM