Bản chất của tài chính và mối liên hệ giữa tài chính với thị trường

Tài chính luôn là mối quan tâm lớn của hầu hết các chủ thể kinh tế, từ cá nhân, doanh nghiệp đến quốc gia. Trong nền kinh tế hiện nay, tài chính không còn là khái niệm xa lạ. Hiểu tài chính là gì và những vấn đề liên quan đến nó có tầm quan trọng lớn về mặt lý thuyết và thực tiễn. Đây là cơ sở để điều phối các mối quan hệ tài chính, trên cơ sở đó đề xuất các kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp. Vậy bản chất tài chính là gì? Bài viết này NextXPhần mềm CRM cho doanh nghiệp sẽ tập trung giải đáp các câu hỏi trên. 

Tài chính là gì

sự ra đời của tài chính

Xem thêm: Bật mí 5 nguyên tắc quản trị tài chính cho doanh nghiệp hiệu quả

Dưới góc độ triết học, tài chính là một phạm trù kinh tế quan trọng trong việc quản lý, sử dụng tài sản nguồn lực được cung cấp. Tài chính trong lịch sử gắn liền chặt chẽ với các nền kinh tế khai thác. Cơ chế quản tài chính theo nhịp độ phát triển của nền kinh tế lĩnh vực bản thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.  

Trên thực tế, tài chính đơn giản là dòng tiền chảy vào nhiều lĩnh vực của xã hội. Nó dựa trên các mối quan hệ và các yếu tố xảy ra, tương tác để đáp ứng nhu cầu phát triển cụ thể. Tài chính đã trở thành yếu tố then chốt trong quá trình đổi mới, hiện đại hóa. Tạo ra giá trị giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Sự ra đời của tài chính

Bản chất của tài chính trong nền kinh tế quốc dân là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự xuất hiện của tài chính.

Sự ra đời do sản xuất hàng hoá

Khi có sự phân công lao động trong xã hội và các phương tiện sản xuất cũng như sản phẩm lao động được phân bổ một cách khác nhau; thì quá trình sản xuất hàng hóa diễn ra và tiền được tạo ra. Quỹ tiền tệ do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân tạo ra và sử dụng. Nhằm mục đích tiêu dùng, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Phạm trù bản chất tài chính được sinh ra từ những mối quan hệ kinh tế này. 

Sự xuất hiện của sản xuất hàng hóa và tiền tệ kéo theo sự xuất hiện của các nguồn lực tài chính; đại diện cho của cải xã hội được thể hiện dưới dạng giá trị. Hàng hóa được sản xuất và trao đổi, và tiền, với tư cách là vật ngang giá chung. Xuất hiện như một điều kiện tiên quyết khách quan trong quá trình trao đổi. Trong bối cảnh nền kinh tế hàng hóa và tiền tệ, các dạng tiền được các chủ thể xã hội sử dụng để phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Từ đó tạo ra các quỹ tiền tệ riêng phục vụ người dân. 

Sự ra đời do sự xuất hiện của nhà nước

Cùng với sự phát triển của xã hội, sự xuất hiện của nhà nước cũng tạo điều kiện cho hoạt động tài chính phát triển. Nhà nước thành lập quỹ ngân sách nhà nước để duy trì chức năng, quyền hạn và hoạt động kinh doanh. Quỹ này thông qua quá trình phân phối toàn bộ sản phẩm xã hội dưới dạng giá trị; hình thành khu vực tài chính quốc gia; hỗ trợ phát triển nền kinh tế hàng hóa và mở rộng phạm vi hoạt động tài chính. 

Hoạt động phân phối tài chính tuy mang tính khách quan nhưng lại chịu sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của nhà nước. Thông qua các chính sách được ban hành và áp dụng trong nền kinh tế (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ…). Các quốc gia, thông qua quyền lực chính trị và một loạt các chính sách và thể chế; đã tạo ra một môi trường pháp lý cho các giao dịch tài chính. Đồng thời, nó cũng bao gồm việc đúc, in và phân phối tiền tệ.

Bản chất của tài chính

bản chất tài chính

Xem thêm: 7 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán báo cáo tài chính mà bạn cần biết

Về cơ bản tài chính được hiểu là dưới dạng giá trị các quan hệ kinh tế phân phối tổng sản phẩm xã hội. Nhờ đó, nguồn lực tiền tệ được tạo ra và sử dụng; để đáp ứng nhu cầu tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể kinh tế. Nhìn bề ngoài, tài chính dường như là nguồn cung cấp tài chính cho các chủ thể xã hội.

Về cơ bản, tiền có những chức năng độc đáo là phương tiện đo lường giá trị hàng hóa; phương tiện trao đổi (bao gồm phương tiện phân phối và thanh toán); phương tiện tích lũy và đóng vai trò là vật ngang giá chung trong trao đổi hàng hóa. Bản chất tài chính giúp xây dựng các mối quan hệ có liên quan chặt chẽ đến quá trình tạo, phân phối và sử dụng vốn trong công ty. Các quan hệ kinh tế bao gồm: 

Mối liên hệ tài chính giữa doanh nghiệp với ngân sách quốc gia

Nhà nước đóng vai trò bố trí vốn, hỗ trợ, tham gia vào các doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước). Theo những nguyên tắc, phương pháp nhất định. Mục đích là để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận.  

Mối quan hệ  về bản chất tài chính này còn phản ánh mối quan hệ kinh tế dưới dạng giá trị được tạo ra thông qua các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước theo quy định. 

Mối liên hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính

Mối quan hệ về bản chất tài chính này được thể hiện thông qua việc tài trợ cho nhu cầu vốn của công ty. Trên thị trường tiền tệ thông qua hệ thống ngân hàng; nếu một công ty cần một khoản vay ngắn hạn trong quá trình phê duyệt, công ty đó có thể vay vốn từ ngân hàng nếu đủ điều kiện. Công ty phải cam kết hoàn trả khoản vay. Đồng thời, bạn phải trả toàn bộ tiền lãi đúng hạn. 

Thông qua thị trường vốn, các công ty có thể tìm thấy các nguồn tài chính khác. Thông qua các hệ thống tổ chức tài chính trung gian khác. Và đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn thông qua việc phát hành chứng khoán. Khi một công ty được yêu cầu trả toàn bộ số lợi nhuận cho công ty mà công ty đó đã đầu tư; một khoản tiền cố định hoặc tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh của công ty. Thông qua thị trường tài chính, doanh nghiệp có thể đầu tư số tiền nhàn rỗi của mình. Bằng cách gửi vào hệ thống ngân hàng; đầu tư vào cổ phiếu hoặc đầu tư vào quỹ tương hỗ.

Mối liên hệ bản chất tài chính với các thị trường khác

Ngoài thị trường tài chính, bản chất tài chính còn thiết lập mối quan hệ giữa các công ty và các thị trường khác về hàng hóa, dịch vụ, v.v.. Để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; doanh nghiệp cần sử dụng nguồn vốn để mua sắm trang thiết bị, vật tư, trả lương, phí dịch vụ phù hợp cho người lao động. 

Các công ty cũng cần hiểu nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ và xu hướng thị trường. Họ bán hàng thông qua nghiên cứu thị trường. Sử dụng điều này làm cơ sở để lập kế hoạch ngân sách đầu tư; lập kế hoạch tiếp thị cũng như phát triển và mở rộng hơn nữa. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm/dịch vụ của công ty đáp ứng được sở thích của khách hàng.

Vai trò của bản chất tài chính

Về bản chất tài chính có vai trò quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia. Vai trò bản chất tài chính nên bao gồm: 

 • Điều tiết một phần thu nhập của đối tượng mục tiêu. Và sử dụng nó để kiểm soát các hoạt động xã hội thông qua chính sách thuế 
 • Đó là phương thức phân phối của cải trong xã hội theo xu thế phát triển của đất nước. Nhà nước đảm bảo tái sản xuất xã hội thông qua phân bổ tài chính phù hợp và đầu tư vào phát triển kinh tế. 
 • Các doanh nghiệp giám sát các hoạt động của chính phủ với sự trợ giúp của báo cáo tài chính. Để đảm bảo phân bổ hợp lý và sử dụng vốn hiệu quả. 
 • Ở trong ngân sách của bạn và có được kinh phí hoạt động hiệu quả 
 • Nó ngăn chặn dòng tiền của bạn trở thành một vòng luẩn quẩn của việc kiếm tiền và tiết kiệm tiền trong thời gian dài. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và quản lý xã hội, các quốc gia phải coi tài chính là công cụ ưu tiên hàng đầu.

Các chức năng của tài chính

chức năng của tài chính

Tài chính được coi là một trong những yếu tố trung tâm quyết định sự phát triển của các đơn vị kinh tế. Câu trả lời được thể hiện thông qua 3 chức năng cơ bản của tài chính, cụ thể:

Chức năng huy động

Đây là chức năng tạo ra các nguồn tài chính thông qua việc huy động vốn. Qua đó thể hiện khả năng tổ chức và sử dụng các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng tăng. Để huy động vốn hiệu quả hơn cần tuân theo cơ chế thị trường và mối quan hệ cung cầu.

Chức năng phân phối

Phân phối thông qua tài chính là sự phân phối toàn bộ sản phẩm xã hội dưới dạng giá trị. Thông qua chức năng này, các quỹ tiền tập trung; và phi tập trung được hình thành và sử dụng cho các mục đích cụ thể.

Phân phối thông qua tài chính bao gồm cả quá trình phân phối sơ cấp (phân phối toàn bộ sản phẩm xã hội cho các đơn vị tham gia  sản xuất vật chất và dịch vụ). Và quá trình tái phân phối (quá trình phân phối liên tục một phần thu nhập cơ bản, tiền tệ). Các quỹ được hình thành khi phân phối ban đầu cho một vòng tròn rộng hơn).

Chức năng giám sát

Chức năng giám sát tài chính đề cập đến hoạt động khách quan của hạng mục tài chính. Chức năng này có vai trò quan trọng trong việc tổ chức; và kiểm soát sự di chuyển của các nguồn lực tài chính để tạo ra và sử dụng các quỹ tiền tệ. Khả năng này đã được thể hiện trong quá trình thực hiện chức năng phân phối tài chính. Cụ thể, một cuộc điều tra có thể được thực hiện về mục đích, phạm vi và hiệu quả của quá trình tạo và sử dụng quỹ. Ngược lại với chức năng giám sát tài chính, thanh tra tài chính bao gồm các hoạt động chủ quan của con người; nhằm kiểm tra quá trình phân bổ tạo và sử dụng vốn.

Hệ thống tài chính

Hệ thống tài chính được biết đến như một mạng lưới bao gồm các trung gian tài chính (tổ chức tín dụng,  tiết kiệm và cho vay, bảo hiểm); thị trường tài chính (thị trường chứng khoán và trái phiếu); tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các công cụ tài chính khác nhau (tiền gửi, hối phiếu, thương phiếu) và liên quan đến trao đổi. 

Hệ thống tài chính bao gồm các thành phần sau: 

 • tài chính  
 • tài chính doanh nghiệp 
 • thị trường tài chính 
 • tài chính quốc tế 
 • tài chính  cá nhân và gia đình 
 • Tài trợ cho các tổ chức xã hội 
 •  Trung gian tài chính 

Hoạt động của hệ thống tài chính diễn ra ở cấp quốc gia và toàn cầu. Nhìn chung, bản chất tài chính bao gồm một tập hợp phức tạp các dịch vụ tài chính, thị trường và thể chế. Được kết nối chặt chẽ với nhau và liên kết hiệu quả những người sẵn sàng đi du lịch; những người đi vay và những người có tiền nhàn rỗi để tạo ra những kết nối tối ưu và thường xuyên.

Tạm kết về bản chất tài chính

Vốn là khái niệm khá trừu tượng do đó mà bản chất tài chính không phải ai cũng hiểu rõ được bản chất. Hy vọng tin tức NextX đã cung cấp tới bạn cái nhìn khái quát nhất về bản chất tài chính; các mối liên hệ giữ tài chính và thị trường. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn các kiến thức liên quan đến bản chất của tiền tệ và tài chính. Bạn có thể tham khảo thêm thông qua trang tin của chúng tôi.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM