10 trách nhiệm hàng đầu của BA-chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Phần 1)

Yêu cầu nghiệp vụ là yếu tố cốt lõi và căn bản nhất trong việc phát triển một giải pháp kĩ thuật. Thế nhưng để có được những định nghĩa đúng đắn và phù hợp, một loạt những công việc liên quan phải được thực hiên. Dưới đây, NextCRM sẽ làm rõ 10 trách nhiệm của BA cũng như những công việc chính mà một nhà phân tích kinh doanh – Business Analyst cần thực hiện.

trách-nhiệm-của-ba-business-analysist-2

1️. Hiểu được yêu cầu của doanh nghiệp

Một trong những trách nhiệm quan trọng của Nhà phân tích kinh doanh (BA) là làm việc với stakeholders của dự án. Nắm bắt được các yêu cầu của họ và biến chúng thành thông tin mà developers có thể hiểu được. Hơn nữa, BA cũng cần truyền tải các câu hỏi từ developers về các chi tiết trong dự án tới stakeholders. Kỹ năng quan trọng cần có cho phần này của quy trình là khả năng BA điều chỉnh các thông tin khác nhau cũng như các yêu cầu của stakeholders cho dự án hoặc người tiêu dùng trong một tầm nhìn nhất quán, duy nhất.

Nhiệm vụ này đôi khi bao gồm một số điều chỉnh điều khoản và đàm phán. Các nhà phân tích kinh doanh thường cần dành một khoảng thời gian nhất định trong các cuộc họp để nghiên cứu cùng nhóm phát triển về các yêu cầu của stakeholders.

2️. Khả năng của hệ thống

Khi bắt đầu dự án, vai trò của một BA có thể giống như một trong những nhóm phát triển phần mềm được chỉ định cho dự án. Thực tế thì, họ được yêu cầu làm việc với những người tiêu dùng quan trọng của dự án. Hoặc các bên liên quan cũng như những người kinh doanh để giao tiếp và hình thành tầm nhìn của doanh nghiệp đối với dự án. Ngoài ra, BA cần phải lên được phạm vi và yêu cầu ban đầu của dự án. Mục tiêu cơ bản của BA là sớm vạch ra được sự tập trung cho dự án bằng cách chuyển mục tiêu rộng. Bao quát ban đầu thành một cái gì đó cụ thể và thực tế.

business-analysist

3️. Thuyết trình và Nói trước công chúng

Đối với doanh nghiệp, điều tối quan trọng là phải coi trọng việc tạo cũng như cung cấp một bản trình bày chất lượng về các chủ đề như trạng thái dự án, thiết kế ứng dụng cũng như các yêu cầu kinh doanh. Nói chung, những người nghe thuyết trình của BA là những người quản lý CNTT và doanh nghiệp cao cấp. Trách nhiệm chính của BA là gây ấn tượng với các stakeholders và cơ quan có thẩm quyền khác bằng các trình bày của họ, điều này sẽ có tác động đáng kể đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm: Làm Business Analyst cần kỹ năng gì? Các tác vụ của BA

4️. Xây dựng các chi tiết của dự án

Trách nhiệm quan trọng nhất của BA là xây dựng các chi tiết của dự án. Đây là nơi BA được tham gia vào việc đánh giá nhu cầu và đảm bảo đội ngũ thực hiện có toàn bộ chi tiết họ yêu cầu để tạo hoặc thực hiện quy trình.

Rất có thể, giai đoạn này bao gồm làm việc với một loạt các stakeholders hoặc người tiêu dùng trên toàn công ty. Nhằm để đảm bảo nhu cầu của họ, cũng như kiến thức, được kết hợp thành một cuộc trò chuyện chi tiết về những gì họ sẽ thực sự xây dựng. Trong một môi trường thông thường hoặc hệ thống của một doanh nghiệp. Giai đoạn này được tích hợp với việc bắt đầu dự án. Nó bao gồm phán quyết về việc có nên tài trợ cho dự án hay không.

Trong nhiều trường hợp,

Giai đoạn này đã diễn ra muộn hơn một chút, sau khi thời gian và niềm tin của các stakeholders được tiếp thu. Dựa trên dự án, BA cũng yêu cầu một mô hình dữ liệu hoặc đặc điểm kỹ thuật. Bất kể BA chọn cách đề cập như thế nào, giai đoạn này cần hoàn thành khi các stakeholders hoặc khách hàng đã ký kết thỏa thuận về những gì sẽ được thực hiện. Và các nhà phát triển nhận thức được họ phải thiết kế cũng như thực hiện dự án.

trách-nhiệm-của-BA - chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Tại một số công ty ngày nay, giai đoạn dự án này được thực hiện theo vòng lặp. Điều đó có nghĩa là BA chuẩn bị các thông số kỹ thuật, chức năng và các yêu cầu khác trong giai đoạn được tổ chức chấp nhận, sau đó nhóm phát triển của công ty sẽ thiết kế cũng như thực hiện dựa theo những gì BA đã chuẩn bị. User story và use case phù hợp hơn với loại vòng lặp này khi so sánh với đặc tả chức năng đơn lẻ. Khi một nhóm nhu cầu cụ thể đang chuẩn bị cho sự phát triển bắt đầu, vai trò của BA thường thay đổi từ một bên tích cực sang một bên phản ứng.

5️. Hỗ trợ thực hiện dự án

Các BA tham gia vào việc hỗ trợ thực hiện cho đến khi kết thúc vòng đời. BA thường không trực tiếp tham gia vào việc triển khai trừ khi họ đang giữ các vai trò phụ trong dự án được chỉ định. Tuy nhiên, chúng sẽ được đưa vào một cách tự nhiên nếu có vấn đề nảy sinh tại thời điểm triển khai, điều này dẫn đến một số nhu cầu bổ sung mới cần được giải quyết. Sự hỗ trợ này có thể liên quan đến việc tạo điều kiện cho một cuộc họp giải quyết vấn đề để xác định cách thức đáp ứng các yêu cầu kinh doanh nhất định, với điều kiện là các ràng buộc công nghệ mới được xác định.

Ví dụ,

Khi thiết kế lại một trang web, cần phải hình thành một giả định về cách tác giả phác thảo sẽ hoạt động như thế nào. Khi nhận thấy rằng WordPress không còn cho phép các chức năng yêu cầu, BA cần phải sửa lại trang phác thảo của tác giả và tìm một giải pháp đơn giản, hiệu quả.
Khi việc hỗ trợ thực hiện dự án kết thúc, thường các Nhà phân tích nghiệp vụ sẽ có một nhiệm vụ mà họ sẽ đóng vai trò chính. Họ có thể được yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp chấp nhận giải pháp mới đang được triển khai.

Nhiệm vụ này bao gồm việc phân tích xem các bên liên quan hoặc người tiêu dùng sẽ sử dụng các giải pháp mới như thế nào để hoàn thành các hoạt động nhất định. Tác vụ này cũng có thể bao gồm tài liệu người dùng, đào tạo hoặc kiểm tra chấp nhận. Việc BA tham gia tích cực vào dự án trong giai đoạn này đang trở nên phổ biến. Giai đoạn này kết thúc khi dự án được chuyển giao cho các bên liên quan. Tất nhiên, trong quá trình này, các yêu cầu mới cũng như nhu cầu được phát hiện và Nhà phân tích kinh doanh có thể nhận được các dự án mới để bắt đầu và toàn bộ chu kỳ tiếp tục trở lại.

6️. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

Có được sản phẩm cuối cùng thành công là một trong những vai trò cũng như trách nhiệm của Chuyên viên phân tích kinh doanh. BA cần xác định dự án nên làm gì và dự án sẽ hoạt động như thế nào. Theo thuật ngữ Phân tích kinh doanh, chúng được gọi là các functional (Dự án nên làm gì) và non-functional (dự án nên hoạt động như thế nào).

Các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng đóng vai trò đề cập đến khả năng của dịch vụ/sản phẩm khi đã hoàn thành. Thời điểm các danh mục hoàn thành, độ quan trọng nghiêng về cho các yêu cầu phi chức năng. Lý do chính cho điều này là một khi sản phẩm đạt được vị trí của nó trong môi trường thực, bạn có thể bắt đầu phát triển dựa trên những gì nó đảm bảo để nâng cao giá trị của nó.

7️. Kiểm tra chấp thuận của người dùng

Trách nhiệm của BA không chỉ dừng lại ở việc xác định các nhu cầu và yêu cầu của dự án. Ngoài việc đảm bảo sản phẩm cung cấp đáp ứng các yêu cầu của người dùng thì việc đảm bảo rằng sản phẩm hoạt động tốt như nó được thiết kế là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của BA.

Kiểm tra sự hài lòng của người dùng là cách duy nhất có thể và được chấp nhận để đảm bảo điều này. Khi sản phẩm trong giai đoạn phát triển cũng như triển khai, BA nên tích cực hoạt động trong việc phát triển các kịch bản kiểm tra người dùng thông qua các phương pháp thử nghiệm. Dấu hiệu tốt nhất cho sự chấp nhận của người dùng là sản phẩm sẽ mang lại kết quả như mong đợi.

Top 7 chiến lược kinh doanh giúp gấp 3 doanh thu hiện tại

8️. Viết kỹ thuật, ra quyết định và giải quyết vấn đề

Vai trò chính của BA là xây dựng đặc tả yêu cầu kinh doanh, cũng như các giai đoạn khác của tài liệu. Họ cần phát triển các tài liệu đầy đủ thông tin, mạch lạc và có thể sử dụng được để đạt được mục tiêu trong công việc.

Khi nói đến việc ra quyết định, có một số kỹ thuật chính thức có sẵn, bao gồm ma trận quyết định, có thể hỗ trợ để đưa ra các quyết định phù hợp với doanh nghiệp cả về chất lượng cũng như bảo vệ, có thể hỗ trợ để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng nội bộ và nâng cao hiệu suất. Tương tự như ra quyết định, có một số kỹ thuật giải quyết vấn đề được chính thức hóa như Brainstorming và Five Whys, có thể hỗ trợ xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và xác định các giải pháp mạnh mẽ.

9️. Bảo trì hệ thống và vận hành

Khi toàn bộ các yêu cầu được giải quyết và các giải pháp được cung cấp, vai trò của BA chuyển sang ngăn ngừa hoặc sửa chữa các khiếm khuyết, thực hiện các thay đổi, cải tiến và bảo trì hệ thống để nâng cao giá trị của hệ thống. Họ cũng tham gia vào việc cung cấp các báo cáo bảo trì, báo cáo xác nhận hệ thống, kế hoạch ngừng hoạt động cũng như các kế hoạch khác và báo cáo của các tài liệu khác. Các BA cũng sẽ tham gia vào việc đánh giá hệ thống để biết khi nào cần thay thế hoặc ngừng hoạt động.

10. Xây dựng đội ngũ

Đó là trách nhiệm không thể tránh khỏi của một BA. Họ được yêu cầu dẫn dắt các đội thực tập hoặc chính thức. Họ cần phối hợp, tổ chức và lãnh đạo các thành viên trong nhóm để mỗi người có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Xem thêm:

Phần mềm CRM cho du lịch

Hệ thống CRM cho du lịch

Phần mềm CRM cho tài chính bảo hiểm 

Nguồn: Top 10 Responsibilities of a Business Analyst (zarantech.com)

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM