10 năm doanh nghiệp quản lý với OKR

Trong một buổi nói chuyện với các quản lý với OKR tại một doanh nghiệp ~10 năm, ~1K nhân viên và doanh thu nhiều trăm tỷ đồng có đoạn khá thú vị: Để phát triển cho tương lai thì cần nguồn lực mới. Cùng NextX CRMphần mềm crm cho doanh nghiệp tìm hiểu về doanh nghiệp quản lý với OKR hiệu quả. Để cập nhật thêm những thông tin hay trong Trang tin NextX  cùng tìm hiểu thêm!

Yêu cầu kép quản lý OKR Doanh nghiệp 10 năm
Quản lý với OKR

Xem thêm So sánh Agile & OKR chủ động đâu là tốt nhất

Điểm khách hàng phải ưu tiên trước thì đã rõ ràng. Mục tiêu của doanh nghiệp là tạo ra khách hàng.

Chúng ta phải đảm bảo chất lượng dự án, sản phẩm để đạt mục tiêu duy trì khách hàng hiện thời và giữ họ là khách hàng trong tương lai.

Nhưng chúng ta cũng có yêu cầu phải gia tăng năng lực và chất lượng sản phẩm thì họ mới ở lại với chúng ta (khách hàng lúc nào cũng muốn thêm) còn chưa kể đến là phải kiếm khách hàng mới.

Yêu cầu kép quản lý OKR Doanh nghiệp 10 năm

Nhìn vào cơ cấu của các tổ chức thường có hẳn một ban chiến lược – có nhiệm vụ thực hiện các dự án chiến lược, chúng ta sẽ bảo với sếp: công ty nhà người ta nó thế, có nguồn lực riêng để phát triển cho tập trung chứ không như công ty mình.

Những ai ở trong các tổ chức lớn thì chúng ta cũng biết là ban chiến hay khối này cũng thường dùng nguồn lực của các bộ phận BAU (Business As Usual) – vẫn nguồn lực đó. Nhìn vậy mà không phải vậy !!!

Yêu cầu kép quản lý OKR Doanh nghiệp 10 năm

Xem thêm  Sự khác biệt giữa KPI và OKR có điểm gì bạn cần lưu ý?

Điều đó còn chưa kể bộ phận bạn có phát triển không? Nếu có thì nguồn lực nào sẽ phụ trách? Hay bộ phận bạn cũng có nhóm chiến lược

Xét thêm ở mức cá nhân, sang 2022 chúng ta cần tăng lương? Nguồn lực nào chúng đã dùng trong 2021 để phát triển cá nhân mình và 2022 chúng ta được tăng lương? Đó là cách quản lý phép tính và trong hoàn thành nhiệm vụ của hiện giờ và chuẩn bị cho tương lai gần – xa

yêu cầu kép

Yêu cầu của đổi mới giờ là đến từ tất cả vị trí ở mọi khía cạnh của tổ chức: sản phẩm, vận hành, chiến lược và cả việc làm của các quản trị theo OKR.

 Bài viết liên quan: 

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM